Ellen Key – en europeisk intellektuell

Idéhistorikern, professor em. Ronny Ambjörnsson talar om Ellen Key i vårens andra Goda samtal, torsdagen den 9 mars. Ronny Ambjörnsson har ägnat delar av sin långa forskargärning åt just Ellen Key, hennes idévärld och betydelse i sin samtid.

Ellen Key var vid sekelskiftet 1900 på allas läppar, stridbar och engagerad i den pedagogiska, feministiska och estetiska debatten.

Här ser vi Ellen Key i ett utsnitt av målningen ”Vännerna” av konstnären Hanna Pauli

Idag är hon i stort sett bortglömd. Vem var hon, vad ville hon? Vad formade hennes idévärld? Lever hennes idéer kvar än idag?

Välkommen att lyssna, ställa frågor och delta i samtalet.

Torsdagen den 9 mars 2017 kl.18.30
IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

Vi serverar kaffe och te, smörgåsar till självkostnadspris.

Anmäl dig senast måndagen den 6 mars till Bertil Lindberg, berlindberg@gmail.com eller 08 631 05 63. (Glöm inte att beställa smörgås om du önskar det.)

”Hör, ungdomen sjunger sin medvetna sång” – om sången i nykterhetsrörelsen

Årets första Goda samtal ägnar vi är sången.

Magnus Andersson, ledamot i sällskapets styrelse, berättar om musiken och sångens betydelse inom nykterhetsrörelsen.

De kämpande folkrörelserna har alltid sjungit. Vilka funktioner har sången fyllt i nykterhetsrörelsen? Vilken ideologi har texterna förmedlat, hur speglar de rörelsens utveckling?

Vad säger urvalet i sångböckerna om förbunden och deras idéer vid varje tidpunkt?

Hur har sjungandet förändrats – överlever folkrörelsesången in i framtiden? Kom, ställ frågor – delta i samtal och sång!

Välkomna till IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm,

torsdagen den 2 februari 2017 kl.18.30

Vi serverar kaffe och te, smörgåsar till självkostnadspris.

Anmäl dig senast måndagen den 30 januari till Bertil Lindberg berlindberg@gmail.com eller 08 631 05 63

Ps. Glöm inte att beställa smörgås om du önskar det.

 

Nykterhetsrörelsen, nazismen och demokratin

Torsdagen den 10 november är det dags för höstens andra programpunkt i vår serie  ”Det goda samtalet”. Staffan Hübinette föreläser om nykterhetsrörelsen, nazismen och demokratin.

Nykterhetsrörelsens betydelse för demokratins genombrott är känd.

Men hur reagerade man under krigsåren på den framväxande nazismen? Skulle man hyra ut ordenshus till nazistiska möten? Och hur ställde sig nykterhetsrörelsen till spänningen mellan lojalitet och anti-nazism under krigsårens tystnad? Var kommunister välkomna i IOGT efter anfallet på Finland?

Staffan har specialstuderat tiden 1930-1945, och skrev 1999 boken med samma titel som föredraget. Frågorna är tyvärr ännu aktuella, med nationalistiska rörelser över hela Europa.

Hur förhåller nykterhetsrörelsen sig till dagens strömningar? Vem kan hyra IOGT-NTO:s lokaler och vem kan vara medlem idag?

Torsdagen den 10 november 2016  kl.18.30
IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

Kom, ställ frågor och delta i samtalet!

Vi serverar kaffe och te, smörgåsar till självkostnadspris

Anmäl dig senast den 7 november till Bertil Lindberg, berlindberg@gmail.com eller 08 631 05 63 Glöm inte att beställa smörgås om du önskar det

VÄLKOMNA!

 

Fotografiet är hämtat ur Accent.

Folkhögskolan i rörelsens tjänst

eva-o-gosta-beskuren

Eva Önnesjö, här tillsammans med  Gösta Vestlund.

Torsdagen den 15 september är det dags för höstens första programpunkt i vår serie  ”Det goda samtalet”. Eva Önnesjö, tidigare rektor på Tollare, berättar om Folkhögskolan i rörelsens tjänst. Och med rörelsen förstås i det här sammanhanget alla nykterhetsrörelsens folkhögskolor, Helliden, Stensund, Tollare och Wendelsberg. Det är få som kan mäta sig med Eva när det gäller erfarenhet av och kunskap om folkbildning i allmänhet och folkhögskolor i synnerhet. Det händer mycket inom folkhögskolan och ständigt kommer nya utmaningar.

Samtalet kommer att handla om huvudmän och folkhögskolor i allmänhet  och nykterhetsrörelsens folkhögskolor i synnerhet. Hur har folkhögskolan tacklat balansgången mellan statens  och ägarens krav? På vilket sätt har folkhögskolan använts för att utveckla och främja huvudmannens ideologi och verksamhet?

Vilka är de stora utmaningarna för dagens folkhögskola?

Kom, ställ frågor och delta i samtalet!  Vi serverar kaffe och te, smörgåsar till självkostnadspris.

Torsdagen den 15 september 2016  kl.18.30 IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm.

Anmäl dig senast tisdagen den 13 september till Bertil Lindberg  berlindberg@gmail.com eller 08 631 05 63. Glöm inte att meddela om du önskar beställa en smörgås!

VÄLKOMNA!

Mannen med den gyllene armen

mannen tvåPå onsdag i veckan som kommer (9 december) visas i SVT 1 kl.14.35 en film som varmt rekommenderas. Filmens namn är Mannen med den gyllene armen. Den hade premiär i Sverige 1956 och för oss som såg den gjorde den intryck.  Jag kan fortfarande minnas filmen på ett sätt som få filmer kan konkurrera med. Jag tror att för många av oss som såg filmen var detta den första mera konkreta bilden av narkotika och narkomani. Frank Sinatra har huvudrollen. Otto Preminger är regissör.
 
Det är NHS-medlemmen Jan Malmstedt som tipsat om filmen och han gör det bl a mot bakgrund av sitt pågående arbete med en bok som har arbetstiteln ”Narkotika i kiosken – Narkotika och narkomani i kioskdeckare och populärkultur 1929-1989”.
 
Jan gör i mejl till undertecknad ett viktigt påpekande: ”När det svenska problemet uppdagades på 1960-talet, föreställde sig många – omedvetet – att narkomani hade heroinismens yttringar.”
 
Vem är då Jan Malmstedt? Ett sätt att beskriva honom är att han fanns i kretsen kring Nils Bejerot och var och är aktiv i RNS. Om du tittar på den här länken http://www.fritanke.se/bok/narkotikan-medierna-och-ideerna-som-tande-debatten/ får du ytterligare information och dessutom tillfälle att ta del av en annan bok av Jans hand, Idéerna som tände debatten.
 
Notera den 17 mars 2016 i din almanacka. Då kommer Jan Malmstedt att föreläsa inom ramen för Det goda samtalet, arrangerat av Nykterhetshistoriska Sällskapet.
 
Bertil Lindberg 

Det goda samtalet den 5 november

”Det måste bli annat av” sa Bergström, Eklund och Lannerdahl, och lade grunden till den moderna nykterhetsrörelsen.

En berättelse om hur tre organisationer under loppet av några år blev den dominerande kraften bland de svenska folkrörelserna. Bertil Lindberg delar med sig av sin rika kunskap. Kom, ställ frågor och delta i samtalet.

Torsdagen den 5 november 2015 kl.18.30 IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. Vi serverar kaffe och te, smörgåsar till självkostnadspris. Anmäl dig senast den 2 november till Bertil Lindberg berlindberg@gmail.com eller 08 631 05 63. Glöm inte att beställa en smörgås om du önskar det!

Arrangeras i samarbete med NBV. Se gärna Facebook-eventet!