Kalendarium

Välkommen att ta del av våra arrangemang!

2024

1 februari över nätet
Det goda samtalet med Ann-Louise Friberg om Föreningen Fruktdrycker.

4 april i Stockholm
Det goda samtalet med Johan Persson samt årsmöte,

9 maj
Folknykterhetens dag.

2023

2 februari i Stockholm och över nätet
Det goda samtalet med Kjell Östberg om hur SSUH blev Förbundet mot droger

23 mars i Stockholm och över nätet
Det goda samtalet om försäkringsbolaget Ansvar samt årsmöte.

30 september Saltsjö-Boo
Samlarmässa och föreläsning på Tollare.

17 oktober i Stockholm
Det goda samtalet med Anders Johnson om Kerstin Hasselgren

30 November i Stockholm
Det goda samtalet om John B Finch med Magnus Andersson.

b

b

2022

27 januari över nätet
Det goda samtalet med tema nykterhetsrörelsens internationella arbete

31 mars i Stockholm och över nätet
Det goda samtalet och årsmöte

27 maj över nätet
Folknykterhetens dag – ett digitalt samtal över Atlanten
med Fraces Willard House i Chicago kl. 17.00 via Teams 

22 september i Stockholm och över nätet
Det goda samhälle med Moa Löfbom om den tidiga nykterhetsrörelsen i Skellefteå

8 november i Stockholm och över nätet
Det goda samtalet med Lennart Johansson om förbudsomröstningen

21 november i Stockholm
Lunchsamtal tillsammans med Svenska sällskapet för Nykterhet och Folkbildning om förbudsomröstningen.

1 december i Stockholm och över nätet
Det goda samtalet med Göran Hägerdal och Ove Ernström och scoutrörelsen inom nykterhetsrörelsen.

 

2021

28 januari över nätet
Det goda samtalet med Ulla Holmlid om Vita Bandet i Göteborg.
kl. 18.30 via Lifesize.

25 mars över nätet
Årsmöte

22 april över nätet
Det goda samtalet.

13 maj över nätet
Folknykterhetens dag, vi gör ett digitalt besök på Skansen.

23 september över nätet
Det goda samtalet om att skriva nykterhetsrörelsens historia. Kl. 18.30 via Lifesize.

5 november
Den  moderna nykterhetsrörelsen födelsedag. Det goda samtalet om Olof Bergström. Kl.18.30 via Lifesize

2 december
Det goda samtalet.

2020

30 januari i Stockholm
Det goda samtalet med Johan Persson om arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. (Tidigare annonserat samtal om scouting inom nykterhetsrörelsen med Göran Hägerdal och Ove Ernström skjuts på framtiden.)
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

21 maj över nätet
Folknykterhetens dag, med bland annat en föreläsning av Anna Carlstedt om Emile Rathou.

24 september över nätet
Det goda samtalet med Per Leander som berättar om Ture Nerman utifrån sin bok.

5 november över nätet
Den moderna nykterhetsrörelsens födelsedag med Martin Kocks cenaklet Vattendroppen som tema.

26 november över nätet
Det goda samtalet om barnverksamhet i nykterhetsrörelsen Junis ordförande
Mona Örjes gör några nedslag i historien.

2019

24 januari i Stockholm
Det goda samtalet GUIF – mycket mera än handboll. Ingrid Nilsson och Ingrid Wendelius berättar. IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. Läs mera här.

21 mars i Stockholm
Det goda samtalet med Sven Hedenskog som berättar om SSUHs historia.
Därefter hålls föreningens årsmöte.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

25 maj i Stockholm
Möt resetalare Ernst Herman Thörnberg i Sven Östbergs gestalt.
Ordenshuset Brofästet på Skansen, Stockholm

26 september i Stockholm
Det goda samtalet om Tempelriddareorden, vi får veta mera om orden, dess historia och bakgrund samt en visning av lokalen.
Kammakargatan 56, Stockholm

5 november
Den moderna nykterhetsrörelsens födelsedag firas, Göte Appelberg berättar om profiler och personligheter han har mött inom nykterhetsrörelsen.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

28 november
Det goda samtalet om amatörteatern inom nykterhetsrörelsen med Helle Dahl och Sven Östberg.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

2018

25 januari i Stockholm
Det goda samtalet – Kjell Östberg, om den allmänna rösträtten 100 år.
Läs mera här. Föreläsningen spelades in, här kan du se filminspelningen

22 mars i Stockholm
Det goda samtalet – Christina Florin talade om kvinnorna och rösträtten.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. Läs mera här.

22 mars årsmöte
Årsmötet hölls efter Det goda samtalet.

24 maj i Stockholm, Brofästet Skansen
Det goda samtalet
Företrädare från de tre stora folkrörelserna samtalade kring demokratin roll. LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström, IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero och Susanne Rodmar, Equmenia medverkade, med Ann-Britt Rydh Pettersson som samtalsledare.

27 september i Stockholm
Det goda samtalet
Historikern Håkan Blomqvist höll en föreläsning med tema Potatisrevolutionen. (Tänkt stadsvandring blev inställd pga vädret.)

5 november
Det goda samtalet
Litteraturvetaren Kerstin Rydbeck talar om folkbildning som demokratiskolning.

22 november i Stockholm
Det goda samtalet
Anna Carlstedt och Peter Axelsson samtalar om nykterhetsrörelsen och demokratin. Demokratifest!

2017

2 februari i Stockholm
Det goda samtalet
Magnus Andersson om sången inom nykterhetsrörelsen.
Läs mera här.

9 mars kl. 18.30 i Stockholm
Det goda samtalet
Professor em. Ronny Ambjörnsson om Ellen Key – en europeisk intellektuell
Läs mera här

20 april kl. 18.30 i Stockholm
Det goda samtalet
Britt-Marie Börjesgård om nykterhetsrörelsens lokaler.
Läs mera här.

20 april årsmöte
Årsmötet hålls efter Det goda samtalet.

28 september i Stockholm
Det goda samtalet
Anna Carlstedt om Strindberg och alkoholen.
Läs mera här

5 november i Stockholm
Vi firar den moderna nykterhetsrörelsens födelse. Temat för dagen Ernst Herman Thörnberg

16 november i Stockholm
Det goda samtalet 
Josefine Larsson om fem feministiska förebilder och deras syn i nykterhetsfrågan.