Finansieringen av verksamheten

Den 17 september hölls en föreläsning inom ramen för det goda samtalet (Facebook-event). Utifrån personliga berättelser belystes en viktig inkomstkälla för nykterhetsrörelsens verksamhet, nämligen den som de kvinnliga medlemmarna stod för: Finansiering av lokal verksamhet, barnkolonier och till och med hur kvinnors handarbete räddade män från konkurs. Föreläsningen var ca 49 minuter lång och spelades in; se den på Sobernet Play.

Det goda samtalet den 5 november

”Det måste bli annat av” sa Bergström, Eklund och Lannerdahl, och lade grunden till den moderna nykterhetsrörelsen.

En berättelse om hur tre organisationer under loppet av några år blev den dominerande kraften bland de svenska folkrörelserna. Bertil Lindberg delar med sig av sin rika kunskap. Kom, ställ frågor och delta i samtalet.

Torsdagen den 5 november 2015 kl.18.30 IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. Vi serverar kaffe och te, smörgåsar till självkostnadspris. Anmäl dig senast den 2 november till Bertil Lindberg berlindberg@gmail.com eller 08 631 05 63. Glöm inte att beställa en smörgås om du önskar det!

Arrangeras i samarbete med NBV. Se gärna Facebook-eventet!