Det goda samtalet om Kerstin Hesselgren med Anders Johnson

Anders Johnson berättar om sin senaste bok Kerstin Hesselgren – hälsovårdsaposteln och riksdagspionjär
Kerstin Hesselgren, är kanske är okänd för många, men som bland annat var en av de första kvinnorna i Sveriges riksdag där hon framför allt arbetade med socialpolitik och jämställdhet, men var
även engagerad i utrikespolitiska frågor.
Kvällen arrangeras av IOGT-NTO-föreningen 14 juni och vi inbjuda att delta. Anmälan till 14juni@iogt.se
Evenemanget går också att följa digitalt, följ länken’. 

Tisdagen den 17 oktober kl 18.30 på IOGT-NTO Klara Södra i Stockholm.

Den internationella nykterhetsrörelsen

Årets första Det goda samtalet har tema nykterhetsrörelsens internationella arbete.

Medverkande::
Esbjörn Hörnberg, fd verksamhetsledare IOGT-NTOs internationella institut
Helge Kolstad tidigare världspresident internationella IOGT
Kristina Sperkova, världspresident Movendi International (fd IOGT International)
Ingalill Söderberg, Blå bandet och ledamot i Blue Cross styrelse
Anne Babb, generalsekreterare Blue Cross
Audrey Bonvin, historiker som forskar om kvinnorna inom den tidiga nykterhetsrörelsen i Schweiz

Torsdag den 27 januari kl.18.30. Mötet genomförs digitalt i Teams.
(Delvis på engelska) Klicka på länken för att ansluta till mötet
Mötet spelas in och kommer att läggas ut på hemsidan,

(Har du inte Teams installerat på din dator kommer du, när du tryckt på länken,
få en fråga om hur du vill ansluta till Teams-mötet. Det snabbaste alternativet är att då välja ”Fortsätt i den här webbläsaren”)

Årsmötet flyttas fram!

Med anledning av det rådande läget med Corona-epidemin så har styrelsen idag bestämt att flytta fram årsmötet och det den 26 mars utannonserade ”Goda samtalet” om Ture Nerman. Vi har inte fastställt något nytt datum, utan får återkomma i frågan.

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast under april, förmodligen måste vi göra ett avsteg på den punkten. Vi kommer dock att i enlighet med stadgarna kalla minst tre veckor i förväg när datum är bestämt. Handlingarna till årsmötet finns under fliken bibliotek.

Vi uppmuntrar alla att hålla huvudet kallt, händerna rena och hjärtat varmt! Med tanke det planerade ämnet så kanske bilden nedan kan passa…. 

styrelsen
Nykterhetshistoriska sällskapet

Ett sorgebesked

Vår medlem Jan Wennergren har idag, den 21 november 2016, lämnat oss i sorg och saknad.

Jan valdes vid årsmötet 2016 till ordförande i Nykterhetshistoriska Sällskapet. Sjukdom gjorde att han aldrig kunde utöva ordförandeskapet.

Nykterhetsrörelsen och Nykterhetshistoriska Sällskapet har förlorat en mångsidig och kunnig medlem. Jan var inom rörelsens kulturarbete en förgrundsfigur. In i det sista arbetade han med att främja insikterna och kunskaperna om just nykterhetsrörelsens insatser inom kulturområdet.

Jan planerade för en framtid, som bland annat innehöll ett arbete avsett att belysa Justus Elgeskogs stora insatser under många år som skribent och som rektor för Wendelsbergs folkhögskola.

Det är med stor sorg vi meddelar Jan Wennergrens bortgång till Nykterhetshistoriska Sällskapets medlemmar.

Våra tankar går till Jans familj.

För Nykterhetshistoriska Sällskapet

Åke Marcusson
Tjg ordförande