Bibliotek

Under den här rubriken lägger vi upp lite längre artiklar och uppsatser. Men också videolänkar till olika föreläsningar samt aktuella föreningshandlingar.

Uppsatser och artiklar

Det oskrivna arbetet

Ingrid Nilsson. 1980. IOGT:s oskrivna arbete i  Sverige 1879-1970. B-uppsats Institutet för  Folklivsforskning. Stockholm. Det oskrivna arbetet (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Motboken

Bertil Lindberg. 2017. Motbokens avskaffande – nykterhetsrörelsens sista stora nykterhetspolitiska projekt? Artikel publicerad på vår hemsida. Motboken

Nykterhetsarmén

Märta Schilt. 1992. Nykterhetsarmén. Uppsats inom kursen ideologiska högskola, Tollare folkhögskola. (Länken öppnas i nytt fönster)

Videoföreläsningar

Allmänna rösträtten fyller 100 år

25 januari 2018. Kjell Östberg, i det goda samtalet berättar om den allmänna rösträtten. Hur gick det till? Och vem skall vi tacka? Branting och Edén? Fröken Friman och nykterhetsrörelsen? Eller tyska matroser och fiskarhustrur från Söderhamn?
Kjell Östberg berättar om beslutet och ger en bakgrund.
Videoupptagningen är cirka 53 minuter lång och inspelad genom NBVs försorg.

Folkhögskolan i rörelsens tjänst

15 september 2016. Eva Önnesjö, tidigare rektor på Tollare folkhögskola, berättar om folkhögskolan i rörelsens tjänst. Samtalet handlar om huvudmän och folkhögskolor i allmänhet  och nykterhetsrörelsens folkhögskolor i synnerhet. Hur har folkhögskolan tacklat balansgången mellan statens och ägarens krav? På vilket sätt har folkhögskolan använts för att utveckla och främja huvudmannens ideologi och verksamhet? Videoupptagningen är cirka 53 minuter lång.

Fanor och standar – en samlande kraft

21 april 2016. Fanorna har en lång historia. De var en samlande kraft och hade stor betydelse, både i krig och i fredstid. Hur växte folkrörelsernas bruk av fanor fram och hur kan de bevaras idag? Videoupptagningen är cirka 46 minuter lång.

Ekonomisering av verksamheten

17 september 2015. Ett samtal under ledning av Pia Magnusson och Ingrid Nilsson som behandlar kvinnornas insatser för att finansiera den lokala verksamhet, genom syföreningar, basarer och kvinnogrupper. Videoupptagningen är cirka 49 minuter lång, själva föreläsningen börjar ungefär 5 minuter in.

Nykterhetstankens vagga

20 mars 2015. Bertil Lindberg berättar om hur idén om nykterhet (eller kanske behovet av) växte till en folkrörelse som spreds ut över världen och så småningom också landade i Sverige. Föreläsningen hölls i mars 2015 som ett samarbete mellan studieförbundet NBV och Nykterhetshistoriska Sällskapet. Videoupptagningen är cirka 45 minuter lång.

Övriga handlingar

Årsmöteshandlingar 2019

Här är årsmöteshandlingarna: resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsinriktning.

F-lista årsmöte 2019 NHS balansräkning 2018 NHS Förslag verksamhetsberättelse 2018 NHS Förslag verksamhetsinriktning 2019 NHS resultaträkning 2018 NHS revisionsberättelse 2018  Budgetförslag 2019

Årsmöteshandlingar 2018

Här är årsmöteshandlingarna: föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning. revisionsberättelse och budget..

Balansräkning NHS 2017 Budget NHS 2018 F-lista NHS årsmöte 2018 NHS Verksamhetsberättelse 2017   Resultaträkning NHS 2017 Revisionsberättelse NHS 2017

Årsmöte 2017

Justerat årsmötesprotokoll: NHS årsmötesprotokoll 2017 (justerat)