Bibliotek

Under den här rubriken lägger vi upp lite längre artiklar och uppsatser. Men också videolänkar till olika föreläsningar samt aktuella föreningshandlingar.

Uppsatser och artiklar

Det oskrivna arbetet

Ingrid Nilsson. 1980. IOGT:s oskrivna arbete i  Sverige 1879-1970. B-uppsats Institutet för  Folklivsforskning. Stockholm. Det oskrivna arbetet (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Motboken

Bertil Lindberg. 2017. Motbokens avskaffande – nykterhetsrörelsens sista stora nykterhetspolitiska projekt? Artikel publicerad på vår hemsida. Motboken

Nykterhetsarmén

Märta Schilt. 1992. Nykterhetsarmén. Uppsats inom kursen ideologiska högskola, Tollare folkhögskola. (Länken öppnas i nytt fönster)

 

Videoföreläsningar

Nykterhetsrörelsens internationella arbete
27 januari 2022. Ett samtal med representanter för Internationella IOGT, Movendi International, Blå Bandet och Blå Korset. Här är en länk till mötet som genomfördes i Teams.

Barnverksamhet i nykterhetsrörelsen
26 november 2020. Mona Örjes, förbundsordförande i Junis, gör några nedslag i historien. Övriga medverkande är Karin Samuelsson och Ingrid Nilsson. Här är en länk till det i LifeSize genomförda samtalet.

Vattendroppen en historia om nykterhet och broderskap
5 november 2020. Den moderna nykterhetsrörelsens födelsedag. Temat för kvällen var Martin Kochs (1882–1940) bok om cenaklet Vattendroppen. Karin Hagman och Bo Högstedt läste ur boken och vi fick möta inbördes strider i en nykterhetsförening och motsättningar mellan gammalt och nytt. Mötet hölls i Lifesize och här finns en inspelning, följ bara denna länk.

Det goda samtalet om Ture Nerman
24 september 2020. Journalisten Per Leander berättade om Ture Nerman (1886-1969). Ture Nerman var aktiv antinazist under 1930- och 40-talen och en av sin tids mest kända vänsterprofiler. Mötet hölls i Lifesize, här finns här en länk

Folknykterhetens dag 2020
21 maj 2020. Anna Carlstedt berättade om Emilie Rathou, som grundade Vita Bandet för att ge nyktra kvinnor en plattform. Johnny Mostacero, IOGT-NTOs förbundsordförande skickade en hälsning och vi fick musik av VirrVarr. Mötet var cirka 40 minuter.
Här finns länkar till inspelningen i två olika version:
Inspelat via Lifesize Cloud För dig som har konto i Lifesize. Logga in med samma användaruppgifter som du använder till ditt vanliga Lifesize konto. (Bilden är lite suddig under några sekunder i början men blir därefter skarpare.) Inspelat via vårt videocenter
(För att kunna se inspelningen måste programmet Flash vara installerat på datorn.)

Allmänna rösträtten fyller 100 år
25 januari 2018. Kjell Östberg, i det goda samtalet berättar om den allmänna rösträtten. Hur gick det till? Och vem skall vi tacka? Branting och Edén? Fröken Friman och nykterhetsrörelsen? Eller tyska matroser och fiskarhustrur från Söderhamn?
Kjell Östberg berättar om beslutet och ger en bakgrund.
Videoupptagningen är cirka 53 minuter lång och inspelad genom NBVs försorg.

Folkhögskolan i rörelsens tjänst

15 september 2016. Eva Önnesjö, tidigare rektor på Tollare folkhögskola, berättar om folkhögskolan i rörelsens tjänst. Samtalet handlar om huvudmän och folkhögskolor i allmänhet  och nykterhetsrörelsens folkhögskolor i synnerhet. Hur har folkhögskolan tacklat balansgången mellan statens och ägarens krav? På vilket sätt har folkhögskolan använts för att utveckla och främja huvudmannens ideologi och verksamhet? Videoupptagningen är cirka 53 minuter lång.

Fanor och standar – en samlande kraft

21 april 2016. Fanorna har en lång historia. De var en samlande kraft och hade stor betydelse, både i krig och i fredstid. Hur växte folkrörelsernas bruk av fanor fram och hur kan de bevaras idag? Videoupptagningen är cirka 46 minuter lång.

Ekonomisering av verksamheten

17 september 2015. Ett samtal under ledning av Pia Magnusson och Ingrid Nilsson som behandlar kvinnornas insatser för att finansiera den lokala verksamhet, genom syföreningar, basarer och kvinnogrupper. Videoupptagningen är cirka 49 minuter lång, själva föreläsningen börjar ungefär 5 minuter in.

Nykterhetstankens vagga

20 mars 2015. Bertil Lindberg berättar om hur idén om nykterhet (eller kanske behovet av) växte till en folkrörelse som spreds ut över världen och så småningom också landade i Sverige. Föreläsningen hölls i mars 2015 som ett samarbete mellan studieförbundet NBV och Nykterhetshistoriska Sällskapet. Videoupptagningen är cirka 45 minuter lång.

Övriga handlingar

Årsmöteshandlingar 2024

Här är årsmöteshandlingarna och avser verksamheten 2023 samt budget och arbetsinriktning för 2024.

Föredragningslista årsmöte 2024  Verksamhetsberättelse 2023 Resultaträkning 2023  Balansräkning 2023  Revisionsberättelse 2023  Förslag till verksamhetsinriktning 2024 Budget 2024

Årsmöte 2023

Justerat årsmötesprotokoll NHS årsmötesprotokoll 2023

Årsmöteshandlingar 2023

Här är årsmöteshandlingarna och avser verksamheten 2022 samt budget och arbetsinriktning för 2023.

Föredragningslista årsmöte 2023 Verksamhetsberättelse 2022 Resultaträkning 22 Balansräkning 22 Revisionsberättelse 2023 Förslag till verksamhetsinriktning 2023 Budget 2023

Årsmöte 2022

Justerat årsmötesprotokoll NHS årsmötesprotokoll 2022

Årsmöteshandlingar 2022

Här är årsmöteshandlingarna och avser verksamheten 2021 samt budget och arbetsinriktning för 2022

Föredragningslista årsmöte 2022; Verksamhetsberättelse 2021; Resultaträkning 2021Balansräkning 2021; Revisionsberättelse 2021;  Förslag till verksamhetsinriktning 2022  Budget 2022

Årsmöteshandlingar 2021

Här är årsmöteshandlingarna och avser verksamheten 2019 och 2020 samt arbetsinriktning för 2021:

Föredragningslista Årsmöte 2021 Balansräkning 2020 Resultaträkning 2020 Revisionsberättelse 2020 Budget 2021 NHS v-berättelse 2020 Förslag till verksamhetsinriktning 2021 Resultaträkning 2019 Balansräkning 2019 Revisionsberättelse 2019 NHS v-berättelse 2019

Årsmöteshandlingar 2019

Här är årsmöteshandlingarna: resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsinriktning.

F-lista årsmöte 2019 NHS balansräkning 2018 NHS Förslag verksamhetsberättelse 2018 NHS Förslag verksamhetsinriktning 2019 NHS resultaträkning 2018 NHS revisionsberättelse 2018  Budgetförslag 2019

Årsmöteshandlingar 2018

Här är årsmöteshandlingarna: föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning. revisionsberättelse och budget..

Balansräkning NHS 2017 Budget NHS 2018 F-lista NHS årsmöte 2018 NHS Verksamhetsberättelse 2017   Resultaträkning NHS 2017 Revisionsberättelse NHS 2017

Årsmöte 2017

Justerat årsmötesprotokoll: NHS årsmötesprotokoll 2017 (justerat)