Årsmöte och det goda samtalet!

Torsdagen den 31 mars kl, 18.30 är det dags för Det goda samtalet och årsmöte

I anslutning till årsmötet lanseras skriften Det goda samtalet – Några nedslag i när nykterhetsrörelsens historia under medverkan av Åke Marcusson.
Åke har tillsammans med Peter Axelsson varit redaktör för skriften. Åke Marcusson med på länk från Hamburg.

Välkommen att delta i mötet på plats, på IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm eller digitalt via Teams. Klicka på länken för att ansluta till mötet.

För dig som vill delta på plats erbjuder vi kaffe och te med tilltugg.
Anmälan snarast till Ingrid Nilsson  eller 070 555 73 75.

Handlingarna till årsmötet kan du ladda ner från sidan bibliotek.

Det goda samtalet genomförs i samarbete med NBV,

Det goda samtalet – 5 november

Den 5 november brukar betraktas som den moderna nykterhetsrörelsens födelsedag genom att den första IOGT-logen bildades den 5 november 1879. Vi högtidlighöll som vanligt dagen, men denna gång i digital form.

Temat för kvällen var Vattendroppen en historia om nykterhet och broderskap. Författaren Martin Koch (1882–1940) skrev boken om cenaklet Vattendroppen. Den har beskrivits som en lysande samtidsskildring som åstadkom stort rabalder när den kom ut 1912. Karin Hagman och Bo Högstedt läste ur boken och vi fick möta inbördes strider i en nykterhetsförening och motsättningar mellan gammalt och nytt.

Torsdagen den 5 november 2020 kl. 18.30 Mötet hölls i Lifesize Här finns en inspelning av evenemanget. Följ bara denna länk

VÄLKOMNA!

Det goda samtalet – om SSUH, och årsmöte!

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund, SSUH, grundades 1896. Förbundets intressanta historia från 1896-1973, finns nu beskriven i en ny bok som släpptes i dagarna. (Att historiken slutar 1973 är kopplat till förbundets nya namn och identitet som Förbundet mot droger.)

Torsdagen den 21 mars berättar författaren Sven Hedenskog om sin bok och om förbundet. Välkommen att delta i det goda samtalet!

Efter programpunkten och fika blir det årsmöte.
Årsmöteshandlingarna hittar du under fliken bibliotek, rubriken övriga handlingar.

VÄLKOMMEN!

Torsdagen den 21 mars 2019 kl. 18.30
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

Vi serverar kaffe och te, smörgås till självkostnadspris.

Anmäl dig senast måndagen den 18 mars till Ingrid Nilsson e-postadress: ingridnilsson1901@telia.com eller telefon 070-555 73 75.

Glöm inte att beställa smörgås om du önskar det.

GUIF – mycket mera än handboll

Den 24 januari är det dags för årets första ”Det goda samtalet”.

Ingrid Nilsson och Lisa Wendelius berättar om GUIF, Godtemplarnas Ungdoms- och Idrottsförening. Föreningen bildades 1896 av IOGT-medlemmar i Eskilstuna för att erbjuda godtemplarungdomarna verksamhet vid sidan av de traditionella logemötena. Idrott låg i tiden. Kom och ta del av en spännande historia!

VÄLKOMNA!

Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 18.30
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

Vi serverar kaffe och te; smörgås till självkostnadspris

Anmäl dig senast måndagen den 21 januari till Ingrid Nilsson e-postadress: ingridnilsson1901@telia.com eller telefon 070-555 73 75.

Glöm inte att beställa smörgås om du önskar det.

 

”Hör, ungdomen sjunger sin medvetna sång” – om sången i nykterhetsrörelsen

Årets första Goda samtal ägnar vi är sången.

Magnus Andersson, ledamot i sällskapets styrelse, berättar om musiken och sångens betydelse inom nykterhetsrörelsen.

De kämpande folkrörelserna har alltid sjungit. Vilka funktioner har sången fyllt i nykterhetsrörelsen? Vilken ideologi har texterna förmedlat, hur speglar de rörelsens utveckling?

Vad säger urvalet i sångböckerna om förbunden och deras idéer vid varje tidpunkt?

Hur har sjungandet förändrats – överlever folkrörelsesången in i framtiden? Kom, ställ frågor – delta i samtal och sång!

Välkomna till IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm,

torsdagen den 2 februari 2017 kl.18.30

Vi serverar kaffe och te, smörgåsar till självkostnadspris.

Anmäl dig senast måndagen den 30 januari till Bertil Lindberg berlindberg@gmail.com eller 08 631 05 63

Ps. Glöm inte att beställa smörgås om du önskar det.

 

Det oskrivna arbetet

Inom IOGT fanns delar av arbetet som enbart traderades muntligt, vilket också gör det svårt att fånga, dokumentera och beforska. Ingrid Nilsson, som sitter i Nykterhetshistoriska Sällskapets styrelse, har undersökt frågan. Hon gjorde detta i en tid när det fortfarande var görligt, då det fanns många personer i livet som hade varit medlemmar från i början av 1900-talet. 1979-1980 skrev hon en B-uppsats i etnologi som behandlade detta svårfångade ämne. En betydande källa vara ett antal äldre medlemmar födda under perioden 1895-1914 med ett medlemskap som sträckte sig tillbaka till som tidigast 1909. Unikt är också ett dokument i hennes ägo från 1888-1889 som beskriver lösen, igenkänningstecken och de signaler som då var i bruk.

losen-1888

I den inledande sammanfattningen skriver Ingrid så här:

”I den här uppsatsen kommer jag att beskriva IOGT:s oskrivna arbete, som var de ”ordenshemligheter” som Godtemplarorden i Sverige hade tagit över från sina amerikanska förebilder. Materialet har jag hämtat främst från svar på frågelistor men också från litteratur om IOGT.”

Uppsatsen ingick i den etnologiska delen av ett större tvärvetenskapliga projekt, Stad och omland, Urbaniseringen, Individen och Folkrörelserna 1890 – 1975, som leddes från Historiska Institutionen vid Uppsala Universitet.

Uppsatsen blir det första av de lite längre dokument som vi lägger ut här på hemsidan under fliken bibliotek. Du hittar även länken här: Det oskrivna arbetet

Välkommen att ta del av ett spännande och unikt material!

 

Godtemplarnas Ungdoms- och Idrottsförening, GUIF

1896 den 26 maj bildades Godtemplarnas Ungdoms- och Idrottsförening, GUIF, i Eskilstuna. IOGT kom till Eskilstuna redan 1879. Det var nu dags att skapa en verksamhet som passade ungdomen bättre än de traditionella logemötena och som skulle kunna sysselsätta godtemplarungdomen under sommarmånaderna. Idrott var ju i högsta grad aktuell med de första Olympiska Spelen som hölls 1896. Föregångare var också idrottsföreningarna AIK och Djurgårdens IF som bildades i Stockholm 1891.

Den nya föreningen skulle vid möten, fester och samkväm erbjuda sina medlemmar omväxlande underhållning med föredrag, föreläsningar, diskussion och dylikt. Därjämte skulle medlemmarna få tillfälle till fysisk fostran genom gymnastik, idrotter och goda nöjen. Föreningen fick snabbt många medlemmar, som rekryterades från stans sex loger. Det var nämligen ett krav att GUIF:s medlemmar också skulle tillhöra en godtemplar­loge. När föreningen firade sitt 25-årsjubileum hade den 380 medlemmar, varav hälften var kvinnliga.

Scan0001 Skidåkare tidigt 1900-tal

1906 bildades SGU, Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, och GUIF anslöt sig till SGU och blev dess förening nr 5 GUIF. Anslutningen till SGU innebar att många av GUIF:s medlemmar engagerade sig i den unga organisationen och deltog i kongresser och andra arrangemang. 1921 fick GUIF äran att stå som värd för det årets SGU-kongress och för den första ­kongressen för nordisk godtemplarungdom, som ägde rum samtidigt. Trots ovana att arrangera möten med flera hundra deltagare lyckades föreningen väl. Kongresserna blev en stor framgång som levde kvar i deltagarnas minne många år framåt i tiden.

En syjunta inom föreningen arbetade under 1920-talet och ordnade varje år en basar, där sydda, stickade och virkade alster fann god avsättning. Självklart serverades kaffe med gott hembakat bröd och sedan bjöds det på underhållning, där de främsta bland föreningens sångare och recitatörer bidrog med uppskattade inslag. I GUIF:s 50-årsskrift får syjuntan ett senkommet tack för sitt arbete. Det sägs i en liten notis att syjuntan under ett tiotal år skänkte föreningen 7000 kronor ”och troligen mer”. 2016 motsvarade beloppet 199.283:95 kr som nog var ett välkommet bidrag i föreningens kassa.

Scan0001 GUIFs folkdanslag 19151915 bildades ett folkdanslag som levde kvar till början av 1960-talet. De uppträdde på fester såväl inom GUIF som utanför IOGT-rörelsen. Inom GUIF fanns också en teatergrupp som gav föreställningar på godtemplarlokalen men också gjorde turnéer runt om i Sörmland med en stor och god repertoar. ”Ett resande teater­sällskap” och ”Värmlänningarna” tillhörde de mest efterfrågade föreställningarna. Under många år spelade GUIF-amatörerna också revy. Inom sina led hade föreningen duktiga skribenter som kunde konsten att skriva kupletter och sketcher som gick hem hos publiken.

Scan0001 Revyn 1946 Ja, må vi leva

Revyn 1946 ”Ja, må vi leva”.

På idrottssidan har GUIF haft många goda företrädare på alla områden. Friidrott, terräng­löpning, orientering, skidåkning, gymnastik, fotboll, bandy och ishockey stod på programmet. Handboll introducerades i föreningen 1932. Inom gymnastiken hade man en manlig och en kvinnlig trupp som gjorde framgångsrika uppvisningar. Vid ett par tillfällen har GUIF arrangerat SM i terränglöpning. Ett annat stort arrangemang som föreningen svarade för var Damlands­kampen i friidrott mellan Sverige och Finland på Tunavallen 1954.

Scan0001 GUIFs gymnaster

1951 bildades en stödförening inom GUIF. Den kallades Gamla GUIF-are och bestod av äldre medlemmar, som med goda råd och penningbidrag, när det behövdes, stöttade GUIF i verksamheten. Gamla GUIF-are lades ner den 16 augusti 2014.

Med tiden tog handbollen allt mer plats på övriga idrottsgrenars bekostnad och från 1950-talet kan man räkna handbollen som den viktigaste idrottsliga aktiviteten. Detta ledde så småningom till att GUIF 1993 kom att skiljas från moderorganisationen IOGT (vid den tiden IOGT-NTO). Idag är den gamla föreningen en handbollsförening med namnet Eskilstuna GUIF.

Ingrid Nilsson

På årsdagen den 26 maj hålls en sammankomst i Eskilskällan, stadsbiblioteket i Eskilstuna kl. 16. Välkomna! Inbjudan till GUIF 26 maj 2016 Scan0001

Var försäkringsbolaget Motorförarna John Länsbergs idé?

”Medlemsvärvningen gick dåligt, och Didriksson hade kallats till Stockholm för att göra något åt det. Han jagade lägenhet och hade familjen kvar på landet. Han var liksom Jakob en ensam man, och deras gemensamma intressen påskyndade bekant­skapen. Det Jakob fick höra om Didrikssons problem gjorde honom intresserad. Han var själv sträng nykterist, han var försäkringskunnig och här fanns det tydligen behov av en sådan man. Jakob var inte den som försatte en chans, och efter några dagar föreslog han Didriksson en helt ny organisationsplan. Förbundet borde bilda ett eget försäkringsbolag.”

Inledningen är ett citat från boken Skilsmässa som kom ut 1961 med Olle Länsberg som författare. Boken handlar till en väsentlig del om tillkomsten av försäkringsbolaget Motorförarna, som i boken fått namnet Nykteristerna. Den första fråga man ställer sig är givetvis varför Olle Länsberg valde att ha med detta i en bok som i långa stycken är en självbiografisk framställning i romanform.

elma simonsson

Elma Simonsson, John Länsbergs hustru och Olle Länsbergs mamma.

 

I boken är Olle Länsbergs namn Georg Andersson, son till Jakob och Olga Andersson. De verkliga namnen på föräldrarna var John Länsberg och Elma Simonsson, som träffades 1921 och resultatet blev Olle Länsberg, som föddes den 28 mars 1922 i Uddevalla. Olle Länsberg växte upp hos de frikyrkliga morföräldrarna Simon och Charlotta Peterson i Ucklum i Bohuslän.

Svaret på frågan varför försäkringsbolaget Motorförarna förekom­mer i boken är att Jakob i romanen är Olle Länsbergs pappa John Länsberg. Det är för sent att fråga Olle Länsberg hur han i sin roman så utförligt och i långa stycken absolut korrekt kunde berätta om tillkomsten av försäkringsbolaget Motorförarna/Nykteristerna. Berättade pappa John för sonen Olle , eller är det så enkelt att författaren har haft tillgång till dokument som underlag för sin roman? Det finns naturligtvis en möjlighet till, nämligen att det helt enkelt är egna hågkomster; Olle Länsberg var 9-10 år gammal när det hände som återges i inledningen.

Vem var då Didriksson, var han en verklig person eller enbart en romanfigur? Jag råkar veta eftersom jag med början runt 1960 i tjänsten och på fritiden ofta träffade honom. Hans namn var Simon Fredriksson, en köpman från Ödeshög. Simon var MHFs medlem nr 1 och han var med om att bilda försäkringsbolaget Motorförarna. Målande berättade han för mig om slitet med att skaffa fram det garantikapital, som krävdes för att få starta ett försäkringsbolag.

Så en dag frågade Simon om jag kände till romanen Skilsmässa av Olle Länsberg. Jag har ett minne av att jag kände till författaren men inte boken Skilsmässa. Simon berättade med stolthet i rösten att han förekom i boken under namnet Didriksson. Jag skaffade boken och kunde konstatera att mycket av det som Simon berättat återfanns i romanens form i boken Skilsmässa.

Rörelsens andliga lyftkranar fattar beslut

I boken beskriver Olle Länsberg de personer som stod bakom projektet att bilda ett försäkringsbolag för helnyktra motorförare så här:

”Organisationens stöttepelare och andliga lyftkranar bestod huvudsakligen av nykterhetspampar och riksdagsmän, av folkhögskolelärare, predikanter, präster, ombudsmän, folkskolemän, redaktörer, borgmästare och rektorer.”

Didriksson beskrivs som en handlare i ett mindre samhälle. Den erfarenheten hade enligt ”de andliga lyftkranarna” gjort honom lämplig som rörelsens, d v s MHFs, försäkringsexpert. Och det här stämmer. Simon berättade att han varit handlare, men beslutat sig för att sälja butiken och flytta till Stockholm. Och det var då det inträffade, som beskrivs i inledningen.

Romanfiguren Jakobs förslag att starta ett eget försäkringsbolag möttes med försiktig nyfikenhet från Didrikssons sida. Han kände de som satt i ledningen för rörelsen. Samtidigt såg Didriksson framför sig ett försäkringsbolag för alla landets nykterister och föreställde sig att det här skulle bli ett svårt jobb. Hans konklusion var

”Det svåraste blir nog att finna mannen, som kan planlägga och genomföra en så stor sak, sa han till slut. I vår nuvarande led­ning vet jag inte någon.

– Jag kan göra det, sa Jakob.”

I romanen tar det Jakob en vecka att få fram en plan som kunde presenteras för styrelsen. Efter att först ha sagt nej ändrar sig styrelsen. Jakob är med på ett sammanträde och får tala för sitt förslag. Länsberg konstaterar i boken att Jakob, d v s pappa John, sågs med misstro av de ”andliga lyftkranarna”.

Men till slut kommer så beslutet att ett försäkringsbolag, i boken kallat Nykteristerna, ska startas. Jakob som bespetsat sig på att bli bolagets direktör ställs helt utanför. Med besvikelse konstaterar Jakob att det i stället blir den person som i romanen kallas Dunge Hans verkliga namn är Bror Gustav Bylund. Det är han som blir chef för verklighetens Motorförarna – ömsesidigt försäkringsbolag för helnyktra.

Sanningen är en utmaning

Som framgått gör Olle Länsberg gällande att hans pappa John var den som kläckte idén om ett eget försäkringsbolag, bildat av de ledande männen inom Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Tänk om det verkligen är så. Det är förbluffande många detaljer i boken som stämmer med verkligheten och den bild som Simon Fredriksson på sin tid gav av tillkomsten av försäkringsbolaget Motorförarna.

Henry Miller och Olle Länsberg

Författaren Henry Miller i samspråk med sin kollega Olle Länsberg.

Kan det vara så att det stämmer att ledningen, de som Olle Länsberg kallar ”de andliga lyftkranarna”, såg John Länsberg som en utböling, tog idén från honom och bildade ett försäkringsbolag och samtidigt raderade bort honom från historieböckerna?

Detta bör ses som en utmaning för de som har tillgång till MHFs och Motorförarnas/Ansvars arkiv.

Frågan om John Länsbergs roll vid tillkomsten av försäkringsbolaget Motorförarna bör få ett svar.

En efterskrift

Vad hände då med Georg Andersson, Olle Länsbergs alter ego i boken? Han blev medlem i National Templar Ordens scoutförbund, som hade sitt högkvarter på Kammakaregatan i Stockholm. Georg var till en början en motvillig scout, närmast tvingad dit av sin pådrivande pappa Jakob. Efter ett tag blev Georg frälst och fördjupade sig i scouthandboken. Han blev, som det heter i boken Skilsmässa, ”En ung soldat i i de torrlagdas  frimodiga kämpahär…”

Han blev en millimetermoralist, som noga iakttog och dömde sin omgivnings minsta avvikelse från den heliga scoutlagen. Den nya tron  blev hans första riktiga vapen mot vuxenvärldens tryck, blev svärdet, med vilket han började hugga sig fri från den skuldmedvetenhet, som normalt följer det kuvade barnets oppositionsförsök mot anhöriga och lärare.

Georg bryter sig så småningom ur det han till slut, trots alla goda sidor med scouting, upplever som en hämsko. Han blir ingen livstidsnykterist och pappa Jakob ser sina drömmar om en framträdande plats i försäkringsbolaget Nykteristerna gå upp i rök.

Nej, detta är ingen uttömmande skildring av boken Skilsmässa. Det finns så mycket mer som gör den värd att läsa.

Bertil Lindberg

 

Litteratur

Lindgren, Åke; Rörelse i tiden. 2001

Länsberg, Olle; Skilsmässa. 1961

Blå Boken, kalender för ideellt och socialt arbete, årgångarna 1926, 1928, 1930, 1933 och 1934.

Nykterhetsfolkets kalender årgång 1926.

Var logerna i Göteborg eller Karlsson i Sala först?

Detta är en översiktlig berättelse om försäkringsrörelser inom nykterhetsrörelsen perioden cirka 18801997. Den gör inte anspråk på att vara heltäckande. Uppgifterna grundar sig i stor utsträckning på Nykterhetsfolkets Kalender med början 1925 och senare Blå Boken, Kalender för ideellt och socialt arbete. En intressant sak med försäkringsföreningarna är att de även hade lokala avdelningar. Nuvarande medlemmar i lokalföreningarna kan alltså i de lokala och regionala arkiven ta del av vad som gjordes hemmavid inom den här sektorn. Den lokala föreningsverksamheten var alltså inte begränsad till vad som utspelade sig i logerna, templen, blåbandsföreningarna etc.

Var logerna i Göteborg eller Karlsson i Sala först?

Frågan gäller var i godtemplarlandet som den första sjuk- och begravningskassan inrättades. I uppsatsen ”De första godtemplarlogerna i Göteborg” berättar författaren Leif Sjögren att sjuk- och begravningskassor instiftades tidigt. Vollrad Karlsson i Sala uppmanade i tidningen ”Svenska Good Templar” logerna att bilda sjuk- och begravningskassor. Själv var han en föregångare.  Nykterhetsrörelsens idé om broderskap gjorde att idén om självhjälpsföreningar – givetvis utan privat vinstintresse – för medlemmarna fick fäste och under år framöver utvecklades till en omfattande verksamhet för att 1997 helt upphöra. Hur denna verksamhet i detalj utformades och vad den betydde under 115 år går inte att beskriva på det utrymme som är tillgängligt. Det är i sig ett forskningsprojekt.

Vid den Hickmanska* ordensgrenens storlogemöte den 10 april 1882 i Jönköping väcktes tanken på vad som kallades en ”själfhjälpsförening”. Förslagsställare var rektor P. J. Bäckman, Kristinehamn. Vid den Malinska* ordensgrenens möte i Göteborg den 8 augusti samma år förelåg förslag om ”inrättande af en lifförsäkringsförening bland medlemmarna”. Ännu tidigare väcktes tanken av Vollrad Karlsson, som i den Malinska grenens tidning Svenska Good Templar nr 5 1882 uppmanade logerna att bilda sjuk- och begravningskassor.

Vollrad Karlsson (den kortare av dem) tillsammans med Olof Bergström. Fotot sannolikt taget 1883 i Kearney, Nebraska

Vollrad Karlsson (den kortare av dem) tillsammans med Olof Bergström. Fotot sannolikt taget 1883 i Kearney, Nebraska

Lite är skrivet om Per Vollrad Karlsson, som föddes den 11 december 1859 i Sala. Apotekarsocieteten i Stockholm uppger att Vollrad Karlsson 1881 utexaminerades som pharmacie studiosus, vilket ungefär svarar mot våra dagars receptarie.

Det mest troliga är att det var just 1881 som Vollrad Karlsson, som var en mycket aktiv medlem i IOGT i Sala, tog initiativet till Sala Godtemplares Sjuk- och begravningskassa. I den tidigare nämnda artikeln berättar han om sjukdomar som kan drabba var och en av oss.

Artikeln innehåller också i stort sett alla de argument som senare skulle komma att användas i de försäkringsinitiativ som togs av olika nykterhetsorganisationer. Vollrad Karlsson säger bland annat att det blir billigare, eller i varje fall bättre villkor, om man väljer en sjuk- och begravningskassa med enbart absolutister jämfört med medlemskap i en kassa med en ”… blandning af få nykterhetsvänner, mest måttlighetssupare och drinkare.” Vollrad Karlssons maning nådde ut till en organisation där merparten av medlemmarna tillhörde de mindre bemedlade och detta skedde långt före det vi känner som välfärdssamhället.

Nykterhetsrörelsen var inte ensam om att initiera försäkringsrörelser. Det togs många initiativ  i den vägen under 1800-talet och detta tidigare än vad som skedde inom nykterhetsrörelsen. Frågan har belysts bland annat i Torkel Janssons bok Adertonhundratalets associationer. Sammantaget skulle dessa initiativ, som så mycket annat som började inom associationerna och senare inom folkrörelserna, så småningom tas över av stat, landsting och kommuner. Men det var i tid långt dit.

Försäkringsverksamhet var inte självklar inom IOGT

Före den historia som berättas finns det alltid en historia, som i sin tur föregås av ytterligare en historia. Nästan 40 år före Vollrad Karlssons initiativ 1881 bildades i New York i Amerika en organisation som fick namnet The Order of the Sons of Temperance. Det var en ömsesidig sjuk- och begravningskassa, som av sina medlemmar krävde helnykterhet. Inträdesavgiften var två dollar, som vid den tiden motsvarade en veckolön för en genomsnittlig arbetare. Därutöver betalade medlemmarna en avgift om 6 cent i veckan.

The Sons of Temperance var en orden med hemliga ritualer, lösenord, särskilda handslag och regalier. Organisationen hade förgreningar i Kanada, Storbritannien och Australien. The Sons of Temperancce utgör en av de grundstenar på vilka IOGT skulle komma att byggas med början år 1851.

Som så ofta, i varje fall i den tidens rörelser, kom det en motreaktion och den riktades just mot försäkringstanken. Den som svarade för detta var en Nathanael Curtis 2), som blev medlem i IOGT endast ett par dagar efter dess start 1851 i Amerika. När Curtis 1852 valdes till ordförande i IOGT slog han fast två principer för den nya organisationen. Den första var att orden skulle vara öppen för kvinnor och den andra att den inte skulle erbjuda försäkringar, alltså inte fungera som en självhjälpsförening på sätt som the Order of the Sons of Temperance gjorde. Skälen för det senare ställningstagandet var att en självhjälpsförening skulle utestänga de fattiga och därtill kvinnor, som ofta inte hade egna inkomster.

Mycket riktigt ledde detta i in tur till en motreaktion, men det skulle dröja ungefär 30 år och det var en svenskättling, bosatt i New York, som reagerade. Hans namn var Adolph Peterson 3) och som en protest, kanske främst mot det rituella arbetet inom IOGT, bildade han 1883 The Order of Templars som, utöver nykterhetsfrågan, även tog upp idén om livförsäkringar till medlemmarna. Templarorden presenterades som en demokratisk, modern och billig orden. Genom att ta bort en del av ordenglittret och avgifterna till högre loger skulle medlemsavgifterna bli lägre än inom IOGT, utlovade man. Det man inom IOGT i Sverige kallade loger blev tempel i Petersons the Order of Templars. Organisationen överfördes till Sverige och det första templet bildades den 3 februari 1884 i Göteborg. Templet fick namnet Emanuel och riksorganisationens namn blev Templarorden, TO. Det hör till bilden att Emanuel var vad vi kan kalla en kidnappad IOGT-loge, tillhörig den Hickmanska grenen. Överorganisationen kallades Sveriges Stortempel och ett sådant instiftades i Göteborg den 23 november 1885.

Templarorden orsakar avundsjuka

Templarordens försäkringsverksamhet inleddes 1885. Det första försäkringsbrevet utfärdades den 26 mars 1886. Verksamheten  startade med 72 medlemmar, som anslöt sig till vad som kallades en ömsesidig hjälpfond. Redaktören Axel Severin blev 1887 medlem i Templarorden och dess sjuk- och begravningskassa i Oskarshamn. Severin insåg att verksamheten måste breddas för att överleva och han tog därför 1891 initiativet till Kalmar läns Templares sjuk- och begravningskassa. 1889 var antalet anslutna till fonden cirka 5 000.

Ej heller den utvidgningen bedömdes vara tillräcklig, varför man i juni månad 1892 utvidgade verksamheten till att omfatta alla nykterhetsvänner i hela landet. Den nya kassan fick namnet Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa.

Tio år efter starten var ungefär hälften av Templarordens medlemmar, cirka 16 000, försäkringstagare i den egna fonden. Man kan konstatera att Templarordens försäkringsverksamhet hade en medlemsbevarande effekt. Den effekten var betydelsefull med tanke på den enorma omsättning av medlemmar** som den tidiga nykterhetsrörelsen utmärktes av. 1907 ombildades hjälpfonden till Understödsföreningen Templarordens Försäkringsförening.

1922, när Templarorden och Nationalgodtemplarorden slogs samman och blev Nationaltemplarorden, NTO, ändrades namnet till Understödsföreningen Nationaltemplarordens Försäkringsförening, UNF. Carl Gustaf Ekman, som åren 1926-1928 och 1930-1932 var landets statsminister, kombinerade denna och tidigare uppgifter inom svenskt samhällsliv med att också vara en drivande kraft i dåvarande UNF.

Templarordens försäkringsverksamhet upplevdes som besvärande av ledningen för IOGT. Inom IOGT, som hade etablerats i Göteborg den 5 november 1879, väcktes då tanken att starta ett eget försäkringsbolag. Vid storlogemötet 1888 i Malmö förelåg ett sådant förslag i motionsform. Upphovsman var Oskar Eklund 4). Han ansåg det nödvändigt att även i försäkringsfrågan ta upp konkurrensen med Templarorden.

Försäkringsfrågan kom dock i skymundan vid det här tillfället eftersom mötet 1888 dominerades av de motsättningar som ledde till den splittring som blev det bestående resultatet av sammankomsten. Ett stort antal medlemmar lämnade IOGT och efter ett tag bildade de Nationalgodtemplarorden, NGTO. Detta var inte det enda problemet för IOGT. 1887 hade de två stridande grenarna av IOGT – den Hickmanska respektive den Malinska – förenats vid ett möte i Stockholm. Den föreningen ledde till stora interna motsättningar och det var bl a dessa som resulterade i att rörelsen splittrades. Det var alltså en i grunden skakad rörelse som 1889 startade Godtemplarordens Självhjälpsförening, som 1916 omorganiserades till Livförsäkringsbolaget I.O.G.T. och som 1928 gick upp i försäkringsbolaget Balder. Drivande kraft även efter att storlogemötet fattat sitt beslut  var den allestädes närvarande Oskar Eklund.

Vid sidan av godtemplaren Eklunds initiativ på försäkringsområdet verkade inom IOGTs verksamhetssfär även Sveriges Godtemplares Sjuk- och Begravningskassa. Denna kassa bildades den 1 augusti 1897.

Nationalgodtemplarorden, som alltså var en utbrytning ur IOGT, bildade 1891 Nationalgodtemplarordens Självhjälpsförening Framåt. 1913 ändrade den namn till Absolutisternas Understödsförening Framåt.

1896 bildades Blåbandisternas Lifförsäkring, som 1903 bytte namn till Självhjälpsföreningen Blåbandisternas Lifförsäkring, som senare skulle byta namn till Blåbandisternas Understödsförening. 1923 hade föreningen 3 370 medlemmar. 1929 uppgick föreningen i Allmänna Livförsäkringsbolaget Oden.

År 1900 tillkom så dels Sjukkassan Verdandi, dels också Understödsföreningen Verdandi.

Denna omfattande och ständigt föränderliga värld av understöds- och självhjälpsföreningar inom nykterhetsrörelsen tillkom i syfte att rekrytera medlemmar, men naturligtvis också för att erbjuda medlemmarna vad man ansåg vara rättvisa försäkringar, som tog hänsyn till att människor som levde helnyktert utgjorde en bättre risk.  Den som tillämpar en helnykter livsstil är försiktigare och skötsammare även i andra avseenden. Detta var en iakttagelse som gjordes tidigt.

Möjligheterna, liksom skälen för dessa föreningars existens, slogs undan när alla dessa initiativ så småningom ledde till att sjukförsäkring blev en statlig angelägenhet. Begravningskassor finns fortsatt kvar, dock inte någon i nykterhetsrörelsens regi.

UNF levde längst

Den sjuk- och begravningskassa inom nykterhetsrörelsen som längst var i verksamhet var Understödsföreningen Nationaltemplarordens Försäkringsförening, UNF. 1957 togs administrationen över av Försäkringsbolaget Ansvar och föreningen öppnades för övriga medlemmar i nykterhetsrörelsen  och frikyrkorna. I samband med sammanslagningen av IOGT och NTO 1970 fick verksamheten, som alltså sköttes av Ansvar, ett nytt namn, Försäkringsföreningen Nykterhet och Ansvar, FNA. Förkortningen UNF, blev därmed ledig och kunde utan hinder övertas av Ungdomens Nykterhetsförbund.

Det var ingen tillfällighet att sjuk- och begravningskassorna inom nykterhetsrörelsen kom till i stor skala under 1890-talet. Den utlösande faktorn var att Templarorden kom till Sverige med bl.a. idén om försäkringar för helnyktra. Men det ska också ses mot bakgrund av att vid den här tiden hade verksamheten inom nykterhetsorganisationerna stabiliserats efter att ha upplevt en omvälvande tid, som tog sin början när IOGT nådde Sverige 1879. De värsta striderna och motsättningarna inom rörelsen tonades ner under 1890-talet och krafterna kunde ägnas åt mer konstruktiva idéer.

Försäkringsidén blev en framgång. 1923, då nykterhetsrörelsens hade cirka 260 000 medlemmar, var cirka 110 000 av dem även medlemmar i någon av rörelsens självhjälpsföreningar.  Antalet lokala avdelningar i dessa föreningar uppgick till cirka 2 500.

Nyktra motorförare kräver lägre försäkringspremier

Vollrad Karlssons ord från 1882 i Svenska Good Templar och Templarordens framgångar togs alltså på allvar även av de övriga, tidiga nykterhetsorganisationerna. Det sista ekot av Vollrad Karlssons maning hördes 1926 då Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF,  bildades. Vollrad Karlsson hann inte se en bil innan han dog 1887 i Gothenburg, Nebraska.

Idén om en särskild nykterhetsorganisation för motorförare väcktes i juli månad 1926 av skolöverstyrelsens konsulent för nykterhetsundervisning, fil dr Thorild Dahlgren. Detta skedde vid en utbildningskurs på Önnestads folkhögskola, anordnad av dåvarande Centralförbundet för nykterhetsundervisning, CFN. Innan kursen var slut hade ett 20-tal närvarande bilägare beslutat att bilda en nykterhetsorganisation för motorförare.

En interimstyrelse, under ledning av J. L. Olsson i Vallsta, tillsattes. Uppgiften för denna styrelse var att förbereda ett konstituerande möte, då det som först kallades Sveriges Motorförares Helnykterhetsförbund skulle bildas. När den konstituerande kongressen hölls i juni 1927 i Stockholm beslutades att namnet skulle vara Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF.

En av de drivande krafterna vid bildandet av MHF var Simon Fredriksson från Ödeshög, som senare stolt visade upp bevis på att han var MHFs medlem nr 1. Fredriksson hade redan 1926 varit med om att bilda en MHF-avdelning i Ödeshög. 1928 blev han ordförande i avdelningen. När förbundet konstituerades den 19–20 juni 1927 i Stockholm valdes Fredriksson till sekreterare, en post som han skulle inneha under lång tid framöver. Ordförande blev J. L. Olsson i Vallsta. I mötet, som hölls i Victorisalen i godtemplarhuset på Tunnelgatan 19 i Stockholm, var ett 50-tal intresserade personer närvarande.

Medlemsantalet var vid den konstituerande kongressen 1 015 och ökade under kongressdagarna med cirka 200. Sent 1927 var medlemsantalet 2 005. Med tanke på antalet bilägare i landet vid den här tiden var detta ett enastående resultat.

En av de första frågor som togs upp inom förbundet var hur man skulle kunna tillförsäkra medlemmarna goda och, med tanke på den lägre skaderisken, rättvisa försäkringsvillkor. 1928 slöts ett avtal mellan MHF och Sveriges Trafikägares försäkringsbolag Trafik. Avtalet innebar lägre premier och en årlig bonus för MHF-medlemmarna. En viktig del av överenskommelsen var att bolaget skulle föra statistik över riskfördelningen inom bolaget, varvid MHF-arna skulle utgöra en egen grupp.

Stegen mot ett eget försäkringsbolag

Det här var ett första steg på vägen mot det som hägrade för de mest visionära inom förbundet: ett eget försäkringsbolag. Detta ska ses mot bakgrund av att 1929 förelåg vid kongressen en motion i vilken föreslogs att MHF skulle bilda ett eget försäkringsbolag. Motionen avslogs. Två år senare tillsatte MHFs styrelse en kommitté med uppgift att utreda frågan. Ledamöter i denna var ordföranden J. L. Olsson, förbundssekreteraren Simon Fredriksson och notarien Bertil Ager. Utredningen föreslog bildandet av ett försäkringsbolag och det blev styrelsens beslut.

För att få starta ett försäkringsbolag krävdes vid den här tiden dels ett garantikapital om 200 000 kronor (i dagens penningvärde cirka 6 miljoner kronor), dels också ett försäkringsbestånd om 500 fordon. För att få ihop det nödvändiga kapitalet bildades en ekonomisk andelsförening m.b.p.a.*** Detta skedde under den ekonomiska depression som världen upplevde vid den här tiden och som i Sveriges fall förvärrades av Kreugerkraschen. Till detta att statsministern och nykteristen C.G. Ekman under den här tidsperioden tvingades avgå på grund av beskyllningar om ett mutbrott, som han sannolikt aldrig begick och som hade anknytning till just Kreuger.

Andelsföreningen lyckades få ihop det nödvändiga garantikapitalet och kunde dessutom visa att man hade nästan dubbelt så många fordonsförsäkringar som krävdes, närmare 1 000.

Den 18 december 1931 beviljade kungl. Maj:t koncession för Motorförarna – ömsesidigt försäkringsbolag för helnyktra.

Motorförarna började sin verksamhet den1 januari 1933. Vid bolagsstämman, som hölls den 6 december 1932, valdes till bolagets styrelse riksgäldsfullmäktige Gustav Andersson, Rasjön, ordförande, J. L. Olsson vice ordförande och Simon Fredriksson, Bror Gustav Bylund, Harry Gunsjö, David Haglund  och John P. Frykholm till ledamöter. Till direktion utsågs Andersson, Bylund och Fredriksson. Bror Gustav Bylund blev bolagets verkställande direktör. Samtidigt startade vad som kallades Nykterhetsfolkets Medlemsskydd, som förmedlade olycksfallsförsäkringar till nykterhetsorganisationernas medlemmar. Denna verksamhet bedrevs i nära anslutning till Motorförarna.

I mitten Bror Gustav Bylund. På hans vänstra sida Simon Fredriksson. Mannen till höger okänd.

I mitten Bror Gustav Bylund. På hans vänstra sida Simon Fredriksson. Mannen till höger okänd.

Vid MHFs kongress 1934 utsågs Thorild Dahlgren, mannen som kläckte idén om en särskild organisation för helnyktra motorförare, till hedersledamot i förbundet. Vid samma tillfälle gjordes ett viktigt uttalande:

Ehuru detta bolag tillkommit på initiativ av några av förbundets ledande män, kommer det att i alla avseenden stå oberoende av förbundet, liksom förbundet står oberoende av bolaget.

Medlemsbasen utgjordes i stor utsträckning av medlemmar i de övriga nykterhetsorganisationerna och väckelserörelsens samfund.

Så här långt bygger framställningen på faktiska uppgifter. Det finns en annan version av hur det gick till när idén om ett försäkringsbolag för helnyktra motorförare väcktes. Den versionen berättas i ett kommande inlägg med namnet Var Motorförarna John Länsbergs idé?

Motorförarna byter namn till Ansvar och breddar verksamheten

Försäkringsbolaget Motorförarna överlevde andra världskriget. Till och med att 1943 vidgades koncessionen att omfatta även olycksfalls-,  ansvarighets- och garantiförsäkring.

1954 bytte bolaget namn till Ansvar och försäkringsverksamheten breddades, först nationellt och sedan internationellt. Bror Gustav Bylund, som blev verkställande direktör 1933, fortsatte med den uppgiften till 1957. Året därpå övertogs den av Gunnar Nelker.

Ansvar kom under lång tid att bidra med insatser som nykterhetsrörelsen inte hade ekonomisk kapacitet till. I uppmärksammade annonskampanjer lyftes den helnyktra livsstilen fram och bolaget tog initiativ till livsstilsundersökningar, bl a som underlag för bolagets egna expansionsplaner och inriktning.

Bolagets verkställande direktör, Gunnar Nelker, betydde mycket för bolagets ansträngningar att bättre förstå det samhälle där nykterhetsrörelsen verkade. Med början under 1960-talet startade bolaget ett projekt som fick namnet Idé på sikt och som avkastade ett stort antal skrifter. Bakgrunden till detta initiativ var bolagets farhågor för utvecklingen generellt inom folkrörelserna, och då givetvis särskilt nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Det fanns tecken på att de folkliga rörelserna framöver skulle möta stora svårigheter. Gunnar Nelker medverkade till att synliggöra detta.

Det fanns i allt detta goda som gjordes med Ansvar som initiativtagare ett problem som sällan har lyfts fram. Den demokratiska formen till trots – Ansvar var ett ömsesidigt bolag med representation från organisationerna i ledningen – var det många som upplevde att bolaget och nykterhetsrörelsens organisationer inte riktigt nådde fram till varandra. MHF var ett naturligt undantag. Ansvar blev en släkting som många tyckte levde ett eget liv och inte fullt ut förstod nykterhetsrörelsens problem och förutsättningar för det praktiska arbetet. Problemet förvärrades när det under 1990-talet visade sig att Ansvars ledning inte förstod att för många inom nykterhetsrörelsen var valet av Ansvar som försäkringsbolag i första hand en lojalitetshandling. Det som har sagts så här långt är emellertid inte det som förklarar varför Ansvar till slut fick ge upp. Det handlade i allt väsentligt om att den helnyktra sektorn kraftigt försvagades.

Till Ansvars initiala framgångar medverkade givetvis i hög grad den explosionsartade utvecklingen vad gällde bilägande under 1950- och 60-talen. Sedan bidrog också i stor utsträckning till den goda utvecklingen av Ansvar de försäkringsinnovationer som bolaget stod för.

MHF och försäkringsbolaget Ansvar kom på ett fruktbart sätt att betinga varandra. Samtidigt som MHF på 1960-talet krafigt expanderade medlemsmässigt, tappade de ”gamla” nykterhetsorganisationerna medlemmar. 1964 hade den samlade nykterhetsrörelsen 353 993 medlemmar i de vuxnas organisationer. Under en tid kunde MHFs framgångar balansera de ”gamla” nykterhetsorganisationernas medlemsförluster. Det var på 1960-talet som, när nykterhetspolitiken blev alkoholpolitik, landet fick en politik som såg mer till alkohol- än nykterhetsintresset som nykterhetsrörelsen, till en början sakta och sedan allt mer accelererande, förlorade medlemmar och inte kunde rekrytera tillräckligt många nya medlemmar för att täcka förlusterna.

Den helnyktra sektorn krymper

Samtidigt med detta försvagades succesivt den helnyktra livsstilen även inom frikyrkorna, bland annat som en spegelbild av de förändringar som skedde i samhället i stort.

Det hade en gång varit självklart att medlemskap i en frikyrkoförsamling automatiskt innebar om inte helnykterhet så i varje fall en mycket restriktiv hållning till alkohol. Situationen förändrades snabbt under andra halvan av 1900-talet och 1998 tog frikyrkorörelsen konsekvenserna av utvecklingen och De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse, DKSN, namnändrades till Hela Människan. Det beslutet togs sedan man kommit fram till att:

I stället för att tidigare ha arbetat på helnykterhetens grund skulle arbetet nu ske utifrån en kristen människosyn med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla.

Detta var i princip slutet på det nykterhetspolitiska äktenskap mellan nykterhetsrörelse och frikyrkorörelse, som organisatoriskt inleddes några år före förbudsomröstningen 1922. Försäkringsbolaget Ansvar bidrog till att underhålla en plattform för samverkan mellan två klassiska folkrörelser och som under många år hade ett fruktbart samarbete.

Nykterhetsrörelsens tillbakagång kan belysas med följande siffror. Som tidigare konstaterats hade nykterhetsrörelsen 1964 cirka 354 000 medlemmar. 1979 var siffran 250 000 medlemmar. År 2000 hade den skaran krympt till 150 000. 2015 räknar nykterhetsrörelsen in cirka 75 000 medlemmar.

Ansvars försök att finna nya marknader hade begränsad framgång och till slut stod det klart för bolagets ledning att det inte fanns tillräckligt underlag för ett eget försäkringsbolag med den helnyktra sektorn som bas. 1997 gick Ansvar samman med försäkringsbolaget Salus och bildade SalusAnsvar, med Ansvar som minoritetsägare. Efter en del turer, som inte ska redovisas här, blev SalusAnsvar 2013 en del av försäkringsbolaget Folksam.

Slutet på sagan blev alltså att, cirka 115 år efter att Vollrad Karlsson presenterat sin idé i Svenska Good Templar, och cirka 65 år efter att några handlingskraftiga män bildade försäkringsbolaget Motorförarna, tog orken slut. Ansvar – det som fanns kvar – blev alltså en del av försäkringsbolaget Folksam, vilket får betecknas som en ironi. Den strid som Folksam tidigt i Ansvars liv startade slutade på sitt sätt med seger för det dominerande försäkringsbolaget.

Det var inte särskilt gentlemannamässiga metoder som Folksam använde i kampen mot de helnyktras försäkringsbolag. Folksam använde sina ekonomiska  muskler på sätt som  tvingade Försäkringsinspektionen att ingripa och tillrättavisa Folksams ledning. Detta skedde efter att bolaget i början av 1960-talet infört nykterhetsrabatter i bilförsäkring med upp till 30 procent, vilket försäkringsmässigt inte kunde försvaras. Rabatterna sänktes, efter Försäkringsinspektionens ingripande, till tio procent men, som Åke Lindgren konstaterar i boken Rörelse i tiden, Folksam uppnådde sitt mål, nämligen att minska tillströmningen av kunder till Ansvar.

Det var för övrigt vid den här tiden som Folksam hade en annonskampanj där texten löd ”Den som känner ansvar tar Folksam”.

Det här var inte en kamp som utspelades endast mellan försäkringsbolagen Ansvar och Folksam. Den fördes även inom IOGT, senare IOGT-NTO, där majoritetens sympatier fanns hos Ansvar, men där den stridbare distriktsordföranden i Norrbotten, tillika ledamoten av IOGTs förbundstyrelse (Verkställande Rådet), Sixten Pettersson från Älvsbyn, med stöd av Norrlandsdistriktens samarbetskommitté  etablerade kontakt med Folksam och även erhöll ekonomiskt stöd från det hållet.

Det fanns även andra inom nykterhetsrörelsen som upplevde problem med dubbla lojaliteter. De flesta valde att i tysthet lösa dessa. Ett sådant exempel var Manfred Holmqvist i Malmö, som var ledamot av IOGTs Verkställande Råd, men fann att det kunde inte, med hänsyn till närheten till Ansvar, kombineras med uppgiften som assuransdirektör i försäkringsbolaget Skåne-Malmö.

Försäkringsbolaget Ansvar är borta, men nykterhetsrörelsen, eller ska man säga nykterhetstanken,  står inte lottlös. De 200 000 kronor som samlades in i början av 1930-talet (och som återbetalades till insättarna) för att möjliggöra bildandet av försäkringsbolaget Motorförarna, har nu blivit ett kapital om drygt 250 miljoner kronor, som förvaltas av stiftelsen Ansvar för Framtiden, SAFF.

Så här beskrivs ändamålet med SAFF:

Stiftelsens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna samt att med denna inriktning främja vård och uppfostran av barn.

Det är sällan ett misslyckande ger ett så gott ekonomiskt resultat. Framtiden får utvisa om Stiftelsen Ansvar för Framtiden kan medverka till att helnykterhetstanken lever vidare och får förnyad kraft.

Bertil Lindberg

*1876 splittrades IOGT i Amerika på vad som kallades the negro question. Den gren som inte ville acceptera färgade i sina loger kallades den Hickmanska efter ledaren John James Hickman, alternativt den amerikanska grenen. Den gren som menade att alla, oavsett hudfärg, skulle vara tillsammans kallades den Malinska efter ledaren Joseph Malins. Malins var bosatt i England och den ordensgrenen kallas därför också den engelska grenen. När IOGT kom till Sverige 1879 fick även vi här i landet en negerfråga. Båda ordensgrenarna etablerade sig och bekämpade varandra fram till 1887, då de förenades vid ett möte i Stockholm.

**Med begränsat personligt ansvar.

***I Oskar Peterssons ordenhistorik Goodtemplarordens i Sverige historia berättas att åren 1890–1902 (tretton arbetsår) hade nära 250 000 personer uteslutits, 12 000 varje år på grund av löftesbrott. Fler än 140 000 under den angivna perioden utgått på egen begäran. Trots dessa dystra siffror ökade dock medlemsantalet.

1)Olof Bergström, mannen som införde vad Ernst Herman Thörnberg kallade den moderna nykterhetsrörelsen i Sverige, IOGT 1879, kom i kontakt med Vollrad Karlsson och resultatet blev att Karlsson följde med Bergström över Atlanten till Nebraska, USA. De reste från Malmö den 28 april 1882. Karlsson stannade i staden Kearney i Nebraska medan Bergström fortsatte västerut till den plats där han skulle grunda staden Gothenburg. I Svenska Good Templar nr 16 1882 är en notis införd där Vollrad Karlsson avtackas för sina insatser för Godtemplarorden i Sala. Hösten 1883 kommer Vollrad Karlsson till Gothenburg. Han kallar sig numera doktor och öppnar en drugstore i staden, utnämns till biträdande postmästare, blir delägare i Bergströms mäklarföretag, utnämns till notarius publicus och är sekreterare i The Platte River Bridge Co. Karlsson avled den 17 oktober 1887, endast 28 år gammal.

2) Nathanael Curtis hade som alkoholmissbrukare blivit medlem i the Washington Temperance Society (Washingtonrörelsen) och the Order of the Sons of Temperance. Curtis var vid tidpunkten då han blev medlem i IOGGT 49 år gammal, bagare och tillika hotellvärd. Han var medlem i Forest City Lodge i Ithaca i staten New York.

3) Adolph Peterson var handlingskraftig  och, sägs det ofta i historieskrivningen, en intrigör. Peterson föddes 1851 i Gräfve i Örebro län. Han emigrerade till Amerika 1869.  Han blev medlem i IOGT i USA 1872. Han översatte IOGTs ritual och konstitution till svenska och bildade 1873 i New York världens första svenskspråkiga IOGT-loge.

4) Oskar Eklund, född 1861, död 1940, var sin tids meste godtemplare. Därutöver var han den som 1883 introducerade vad som idag är Sveriges Blåbandsförbund genom att starta Sveriges nu äldsta nykterhetstidning, Blå Bandet. Eklund kom även att spela en betydelsefull roll för Tempel Riddar Orden, TR, i Sverige och i Norden. Han blev medlem i IOGT i Arboga 1880, två månader efter att orden kommit till Sverige. Året därpå invaldes han i storlogens verkställande råd och där skulle han stanna i 45 år. Eklund är utförligt beskriven dels i Svensk biografiskt lexikon, dels också i Blå Boken 1933.

Litteratur

Fahey, David M; Temperance och Racism. 1996

Jansson, Torkel; Adertonhundratalets associationer. 1985

Kreutz, Jeanette; Lanthandel (affärsrörelse) i Ödeshög och St Åby under perioden 1888-1846.C-uppsats. Årtal okänt.

Lindberg, Bertil; Det måste bli annat av sa, Olof Bergström.1991

Lindgren, Åke; Rörelse i tiden. 2001

Lindqvist, Britt-Marie; 70 år i trafiksäkerhetens tjänst. 1996

Länsberg, Olle; Skilsmässa. 1961

Petersson, Oskar; Goodtemplarordens i Sverige Historia. 1903

Sjögren, Leif; De första godtemplarlogerna i Göteborg. 1969

Sterner, Fred W; Från 30 till 30 000. MHF 1926-1951. 1951

Svensson, Arne; De visade vägen. 1979

Svenskt Biografiskt lexikon.

Blå Boken; kalender för ideellt och socialt arbete.

Nykterhetsfolkets kalender.

Härutöver har uppgifter inhämtats från nätet.

 

Ett historiskt perspektiv på begreppet helnykterhet

 Under senare år har frågan om medlemslöftets innehåll, krav och utformning, diskuterats inom några nykterhetsorganisationer. I IOGT-NTOs fall beror det främst på att rörelsen i ökad omfattning rekryterar tidigare missbrukare som medlemmar. Krav på en nollgräns har väckts. Som skäl för detta anges att även en ringa mängd alkohol kan utlösa återfall hos missbrukare. Att frågan om utformningen och innebörden av nykterhetslöftet, eller om vi ska kalla det medlemslöftet med tanke på att det även innehåller andra element, har fått förnyad aktualitet och motiverar en tillbakablick på hur ordningen med angivande av tillåtna procentsatser en gång uppstod inom nykterhetsrörelsen. Helt ny är inte diskussionen, men man kan nog säga att läget varit stabilt under större delen av 1900-talet.  Om det inte vore för nykterhetsrörelsen skulle det knappast behövas en definition av begreppet helnykterhet.

Det gemensamma minnet är kort. Få erinrar sig idag att inför nykterhetsrörelsens 100-årsjubileum 1979 gav Sober Förlag ut en bok med titeln Hur skall nykterhetsrörelsen förnyas? (utgivningsår 1978) . Dåvarande förlagschefen Åke Isling ålade sig själv uppgiften att i tidningen Accent provocera. I förväg vidtalades tio personer, som skulle reagera på bland annat Islings tankar om det han i en artikel kallade Ett samvetsbestämt absolutistbegrepp och associerat medlemskap. I stor utsträckning kom debatten att handla om var gränsen för tillåten alkohol skulle sättas för medlemmarna i nykterhetsrörelsen. Även frågan om man skulle ha en gräns aktualiserades under debatten.

Med det tidsperspektiv jag har tror jag mig kunna säga att det tankeutbyte som Islings provokation utlöste är det mest omfattande som ägt rum i modern tid i den frågan. I inte så liten grad påverkades debatten av att tiotalet år tidigare hade Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund, SSUH, och Nykterhetsorganisationen Verdandi, NOV, lämnat den helnyktra gemenskapen och Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, RFMA, som startade på 1950-talet med ambitionen att fungera som en brygga mellan måttlighet och absolutism, hade förvandlats till en kamporganisation mot nykterhetsrörelsen och helnykterheten. Och det hampade sig så att just vid den här tiden bestämde sig Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund, JHF, för att praktisera idéer som Isling förespråkade i sin provokation. Det kan noteras att JHF finns inte längre. Med den organisationen gick det som har gått med alla organisationer som har försökt verka för något som uppenbarligen uppfattas som ointressant.

Det finns skäl att påminna om detta eftersom frågan om vad som ska förstås med helnykterhet, och hur detta ska uttryckas i löftet, debatterades 2015 vid såväl IOGT-NTOs kongress som vid Sveriges Blåbandsförbunds årsmöte.

Här följer en kort redogörelse för vad som utspelade sig vid dessa sammankomster.

Sveriges Blåbandsförbunds, SBF, nuvarande löfte lyder så här:

Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk.

Vid SBFs årsmöte 2015 beslutades att förbundet i framtiden kan ha två alternativa medlemslöften. Detta kan dock inte gälla förrän nästkommande årsmöte också fattat beslut i ärendet. Det alternativa medlemslöftet kan då, under förutsättning av kommande årsmötes bifall, få följande lydelse:

Jag lovar att avstå från alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde.

Oskar Eklund

Oskar Eklund. Sveriges meste godtemplare. Införare av Blå Bandet och Templarorden.

När Blåbandsrörelsen kom till Sverige i början på 1880-talet hade löftet en lydelse, som i hög grad påminner om det som nu gäller:

Jag förbinder mig att med Guds hjälp avstå från allt bruk av rusgivande drycker såsom njutningsmedel och att som en sinnebild därav ständigt bära synligt det blå bandet.

De formuleringar i SBFs löfte som återgivits här innebär att förbundet har tillämpat och tillämpar en nollgräns, om medlemmarna bokstavligen tillämpat och tillämpar löftet. Och detta gällde även det tidiga IOGT, där de första medlemmarna med början 1879 vid inträdet avlade följande löfte:

Ingen medlem må tillverka, köpa, sälja, begagna, bjuda, förskaffa eller låta förskaffa åt andra sprithaltiga eller jästa drycker, att brukas som läskdryck; och hvarje medlem är skyldig att på hvarje lofligt sätt motarbeta tillverkning, försäljning och bruk af sådana drycker.

Medlemsförbindelse 1882-1

Medlemsförbindelse 1882 för IOGT-logen 223 Hudiksvall.

Så småningom skulle detta, av praktiska och pragmatiska skäl, ändras och det som var tillåtet under en period även anges i löftet; 1,8 viktprocent för maltdrycker och 2,25 volymprocent för övriga alkoholhaltiga drycker. Hur man kom fram till dessa gränser återkommer vi till längre fram.

Vid IOGT-NTOs kongress 2015 förelåg två motioner, som båda föreslog en sänkning av den nuvarande gränsen om 2,25 volymprocent. I en motion föreslogs en gräns vid noll och i den andra en gräns vid 0,5 volymprocent. I förbundsstyrelsens yttrande över motionerna tog denna ställning för en utredning med sikte på att sänka gränsen från nuvarande 2,25 till 0,5 volymprocent. Kongressen beslöt dock

… att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2017 utreda möjligheten att sänka gränsen på 2,25 volymprocent alkohol i medlemslöftet och utifrån det återkomma med förslag.

Kongressens beslut innebar ett större svängrum än vad förbundsstyrelsen angivit i sitt yttrande över motionerna. I en av motionerna till IOGT-NTOs kongress finns ett felaktigt påstående, nämligen då motionären säger att man ska ”… återinföra nolltolerans mot alkohol.” Inte inom någon nykterhetsorganisation, om vi bortser från vad som gällde de första åren av rörelsens existens, har det egentligen funnits en nollgräns, angiven på det sätt motionären uttrycker det.

Sveriges Blåbandsförbunds medlemslöfte ger anledning till funderingar över den del som lyder ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger…”. Vilket utrymme har detta lämnat för den enskilde att bestämma sitt alkoholintag och har Gud givit samma budskap till alla medlemmar?

Detta leder in på ett sidospår, som dock har relevans i sammanhanget. I tidningen Dagen fördes (juli månad 2015) en debatt om det som i väckelserörelsen (det begreppet är att föredra framför frikyrkorörelsen; en frikyrka förutsätter en statskyrka och en sådan har vi inte längre) kallas ”syndakatalog” och som fanns till för sådär en 50-60 år sedan. Den påbjöd om inte absolut nykterhet så i varje fall stor återhållsamhet. Samtidigt med att syndakatalogen tunnades ut och så småningom försvann försvagades också den helnyktra livsstilen inom samfunden. De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse, DKSN, bytte skepnad och tog namnet Hela Människan. Inom den kristna sfären är det väl idag endast Frälsningsarmén och sjundedagsadventisterna som har helnykterhet som norm.

Om det blir en ny syndakatalog, som det finns de som menar bör återskapas, vad kommer då att sägas i den om individens förhållande till alkoholen? Har Gud ändrat uppfattning över tid, blivit mer överseende när det gäller alkoholkonsumtion hos troende, eller har de troendes förmåga att uppfatta Guds signaler försämrats? Oavsett vilket skulle det förklara varför färre troende idag lever helnyktert.

Det fanns tidigt en samsyn inom nykterhetsrörelsen

Det fanns en tid då alla nykterhetsorganisationer i Sverige hade identiska krav på medlemmarna vad gällde alkoholstyrkan på de drycker som tilläts bli konsumerade som njutningsmedel. Detta sammanföll i tiden med att rörelsens organisationer hade ett utvecklat samarbete, bland annat inom ramen för Sveriges Nykterhetssällskaps Representantförsamling, SNR. I landets dåvarande nykterhetsorganisationer krävdes generellt att medlemmarna avstod från alkoholdrycker som innehöll mer än 1,8 viktprocent och 2,25 volymprocent och det uttrycktes i en del fall just så i stadgar och på blanketten för ansökan om medlemskap. Skälen till att man angav såväl viktprocent som volymprocent ska beskrivas nedan, men redan här ska sägas att det var en produkt av gamla tiders nykterhetslagstiftning och då främst den del som handlade om beskattningen av alkoholhaltiga drycker.

Begreppen vikt- och volymprocent

Att det var två mått, uttryckta i vikt- respektive volymprocent, berodde på att fram till det svenska EU-medlemskapet 1995 angavs i vårt land alkoholhalten för maltdrycker i viktprocent och för övriga alkoholdrycker i volymprocent. I fråga om alkoholstyrka är 1,8 viktprocent och 2,25 volymprocent identiska. Uniformiteten inom  nykterhetsrörelsen på den här punkten ska ses mot bakgrund av att på ett tidigt stadium i den svenska nykterhetsrörelsens historia utvecklades en samsyn i alkoholfrågan och på alkoholen, grundad på forskning och vetenskap.

Detta leder oss till den tid då man inom IOGT i Sverige bestämde sig för var alkoholgränsen för en medlem skulle sättas. I och för sig var gränsen given när IOGT såg dagens ljus 1851 i Amerika; inga drycker innehållande alkohol skulle överhuvud taget förtäras av medlemmarna och för den delen inte av någon annan heller eftersom målet var ett totalförbud för hela världen.

I Sverige blev det här blev en rejäl krock mellan principer och verklighet. Av praktiska skäl fungerar inte en absolut nollgräns. Men då uppstår frågan var gränsen ska sättas. IOGT, och övriga nykterhetsorganisationer i Sverige, valde så småningom en gräns vid 1,8 viktprocent för maltdrycker och 2,25 volymprocent för övriga alkoholhaltiga drycker.

Den svenska maltdrycksfrågan, och det faktum att de svenska godtemplarna inte höll nollgränsen, hade en sådan dignitet att den 1887, då de två stridande grenarna skulle förenas i Saratoga i Amerika, blev föremål för först the Committée of Petitions granskning och sedan av själva storlogemötet. Närvarande som svenska ombud vid detta tillfälle var förutom ordenschefen i den Malinska grenen, Edvard Wavrinsky, även företrädaren i ämbetet, A. H. Berg. Den Hickmanska grenen var inte företrädd. Wavrinsky och Berg lyckades så väl i sitt försvar för den svenska ståndpunkten – att även drycker med en liten mängd alkohol borde tillåtas åtminstone i Sverige – att man undvek ett formellt ställningstagande vid mötet. Situationen räddades för tillfället sannolikt av att Joseph Malins och skotten William Turnbull var väl förtrogna med de lokala förhållandena i Sverige och de förlitade sig på att frågan skulle få en tillfredsställande lösning när de två svenska ordensgrenarna kort tid därefter skulle ses i Stockholm för ett återföreningsmöte. Så skulle emellertid inte bli fallet.

Edvard_Wavrinsky

Edvard Wavrinsky, IOGTs ordenschef 1885-1889.

Det var Edvard Wavrinsky, som senare skulle ta initiativ till att på vetenskaplig grund få bestämt var gränsen borde gå och att därvid ta hänsyn till berusningseffekten hos maltdrycker. Wavrinsky var ordenschef i den Malinska ordensgren 1886-1887 och sedan, efter sammanslagningen av den Malinska respektive den Hickmanska grenen, ordenschef åren 1887-1889,

Det blev en professor N. G. Kjellberg i Uppsala som fick uppdraget och han kom fram till ”… att dryck med minst 2 procent alkoholhalt kan vara berusande”. Det praktiska resultatet av Kjellbergs uttalande blev att endast det som kallades svagdricka, med en alkoholhalt under 2 procent, tilläts inom IOGT och detta blev sedan regel även inom övriga nykterhetsorganisationer.

N. G. Kjellberg

Professor N. G. Kjellberg, Uppsala.

Efterlevnaden av påbudet var en vid den här tiden komplicerad historia eftersom alkoholhalten varierade mellan bryggerierna och mellan orterna där tillverkningen av maltdrycker skedde. Det fanns ingen lagstiftning som reglerade alkoholhalten i öl och det fanns inga skatteklasser baserade på dryckernas alkoholhalt. 1898 års maltdryckskommitté föreslog att maltdrycker skulle beskattas och så skedde med början år 1903, men det var först i och med 1907 års förordning angående tillverkning och beskattning av maltrycker som det blev riktig ordning på torpet. Skattegränsen sattes vid 2,25 viktprocent och IOGT uttalade att man tolererade vad som då kallades svagdricka, d v s en dryck under den gränsen. Svagdricka höll vid den här tiden 1,6-1,8 viktprocent alkohol, uttryckt i volymprocent 2,0-2,25.

När landet 1923 fick en ny maltrycksförordning innebar den att svagdricka, d v s maltdryck om högst 1,8 viktprocent, definierades som alkoholfri och beskattades därför inte.

1944 års nykterhetskommitté – den som föreslog borttagande av det som ömsom kallades Brattsystemet, ömsom motbokssystemet – införde begreppet lättdryck som en särskild skatteklass inom maltdryckssektorn och ur detta uppstod ett lättöl.

Ingen som ägnat nykterhetsrörelsens tidiga historia sitt intresse har kunnat undgå att stöta på begreppet iskällardricka, en maltdryck som ställde till stora bekymmer för ledningarna inom nykterhetsrörelsen. Problemet  bestod bland annat i att den iskällardricka som såldes i till exempel Stockholm var, när det gällde alkoholhalt, inte densamma som den som såldes i till exempel Uppsala eller i Göteborg. Alkoholhalten varierade.

Iskällare

Iskällare byggd av tegel (plats okänd).

Själva begreppet iskällardricka kommer sig av det fenomen som mera allmänt växte fram under 1800-talet då man, i avsaknad av det vi kallar kylskåp, byggde vad som kallades just iskällare. I dessa fanns is övertäckt med sågspån. Sådana källare fanns lite varstans och givetvis vid stadens maltdrycksbryggerier, som där förvarade en del av sina produkter. Iskällardrickat hade en alkoholhalt om cirka 2,6 viktprocent eller uttryckt i volmprocent 3,25.

Redan innan sammanslagningen av de Hickmanska och Malinska ordensgrenarna 1887 var iskällardrickat ett problem i båda storlogerna. Alkoholstyrkan i detta öl varierade beroende på tillverkaren. I en del fall var det tillräckligt starkt  för att skapa berusning. Ledningen för den Malinska storlogen utfärdade då förbud mot att sådant öl skulle få serveras i ordenslokalerna. 1886 års storlogemöte beslutade förbjuda medlemmarna att förtära öl som innehöll mer än två procent akohol. Detta kan jämföras med det vi idag kallar lättöl och som innehåller 1,8 viktprocent alkohol. Förbudet skulle, som det uttrycktes i den Malinska storlogen, inte gälla ”iskällardricka som av tillverkarne å etiketten garanterades ej innehålla två volymprocent alkohol.”

Den Hickmanska storlogen hade samma problem. Ordenschefen Axel Johansson skriver i en av sina ämbetsberättelser att

… ganska många godtemplarmedlemmar förtära på närmaste ölkrog flera buteljer iskällardricka, så att rus till och med därav följer, ett oskick som snart kan leda till vår sköna planterings undergång.

Storlogen vågade inte tillgripa ett generellt förbud utan uppdrog åt distriktslogerna att

… undersöka och bestämma vilka slag av de inom de olika distrikten gängse maltdryckerna äro berusande eller icke och i enlighet därmed förfara.

Efter sammanslagningen av de båda ordensgrenarna 1887 rapporterade William Turnbull, som då var den internationella storlogens högste chef och närvarade vid mötet, till världsstorlogen, att han var bekymrad över de svenska godtemplarnas konsumtion av maltdrycker. Den stod i strid med världsstorlogens uppfattning om vad som var tillåtet.

Verkställande Rådet i Sveriges storloge förklarade den 3 januari 1888 att den var maktlös vad gällde världsstorlogens förbud mot förtäring av maltdrycker och hotade att lämna tillbaka den av världsstorlogen utställda chartern, vilket i realiteteten skulle ha inneburit utträde ur den internationella gemenskapen.

Ordens högste chef, Edvard Wavrinsky, måste å ämbetets vägnar meddela världsstorlogens beslut om förbud till logerna. Han gjorde misstaget att på egen hand lägga till att beslutet endast skulle gälla medlemmar som inträtt i Orden efter en viss tidpunkt. Förutom att det uppstod förvirring i leden ledde misstaget till nya angrepp på Wavrinsky från de många inom den sammanslagna storlogen, som inte vill acceptera valet av honom som ordenschef vid sammanslagningsmötet i Stockholm sommaren 1887.

Men det är alltså nu som nykteristerna i Sverige, och då inte bara IOGT, som framtiden ska utvisa, väljer att gå sin egen väg i förhållande till många andra länders nykterhetsrörelser och tillåta medlemmarna att förtära alkoholdrycker med en alkoholstyrka om upp till 1,8 viktprocent och 2,25 volymprocent, vilket idag alltså endast anges i volymprocent.

I andra länder med en nykterhetsrörelse är kraven för medlemskap snävare. I till exempel Norge och i USA är gränsen satt vid 0,5 volymprocent.

Just detta att nykterhetsrörelsen inte är konsekvent, och för medlemskap kräver att medlemmarna helt avstår från alkohol, har vid ett antal tillfällen skapat debatt inom rörelsen, men detta vid förbluffande få tillfällen. Ett undantag i modern tid var när dåvarande Nordens Godtemplares Ungdomsförbund, NGUF, 1963 höll kongress i Kolding i Danmark. Då förelåg en motion från Norges Godtemplares Ungdomsförbund, som ville att gränsen för medlemskap i de organisationer som ingick i NGUF skulle sättas vid 0,5 volymprocent. Motionen vann inte kongressens gehör.

Några avslutande reflexioner

Vad vi kan lära av historien är att nykterhetsrörelsen tidigt visade prov på pragmatism, grundad på vetenskap och för den delen även beprövad erfarenhet. Man konstaterade att en dryck som innehåller minst två procent alkohol verkar berusande, alltså lade man gränsen under två procent. Så småningom stagades ställningstagandet upp av en lagstiftning som innebar att maltdryckerna beskattades enligt vissa regler och det som då kallades svagdricka, och i våra dagar lättöl, betraktades som alkoholfria drycker och beskattas inte.

Nu har det inträffat att alkoholindustrin framställer vad man kallar alkoholfria drycker, inklusive öl (upp till 0,5 volymprocent alkohol), och detta sker ungefär samtidigt som nykterhetsrörelsen aktivt rekryterar tidigare alkoholmissbrukare som medlemmar.

På ett principiellt plan är problemet med löftet enkelt att lösa. Praktiskt lite svårare. Jag vet en som blev medlem i en ungdomsloge 1941, i SGU och grundloge några år senare och lovade

… utan förbehåll att icke tillverka, köpa, sälja, tillhandahålla eller låta tillhandahålla åt andra några rusdrycker  såsom njutningsmedel, måltids- eller sällskapsdrycker.

Så småningom preciserades detta löfte att gälla maltdrycker om mer än 1,8 viktprocent och andra alkoholdrycker om 2,25 volymprocent.

Hur ska förfaras med denne och andra medlemmar i motsvarande situation? Ska man i samband med en sänkning av alkoholgränsen, till låt säga 0,5 volymprocent, göra som Edvard Wavrinsky gjorde 1887, d v s undanta de som före ikraftträdandet av en ny regel blev medlemmar? Ganska säkert är att de som då är ansvariga för ett sådant beslut knappast råkar ut för en vrede av den styrka som den gången drabbade Edvard Wavrinsky.

Är då detta med gränsen ett stort problem för de flesta av medlemmarna? Kanske inte. Men ett problem är det och det är svårt att på förhand säga vilka effekterna blir av en ändring. Den stora knäckfrågan är vid vilken alkoholgräns som alkoholsuget triggas för en tidigare alkoholmissbrukare. Är det säkert att det enbart är alkoholprocenten som spelar roll? Kan det vara förväntningarna, flaskan, kapsylen, ritualen som i själva verket är den utlösande faktorn?

Är en sänkning av gränsen från nuvarande 2,25 volymprocent till 0,5 volymprocent lösningen på problemet?

Det finns hur som helst i erfarenheten ingenting som talar för ett samvetsbestämt nykterhetslöfte. Ingen organisation som har prövat den modellen har överlevt experimentet.

Bertil Lindberg

Litteratur

Bergman, Johan; Den svenska nykterhetsrörelsens historia, 3:e upplagan. 1913.

Isling, Åke (red); Hur skall nykterhetsrörelsens förnyas? 1978.

Petersson, Oskar; Goodtemplarordens i Sverige historia. 1903.

Protokoll från IOGT-NTOs kongress 2015.

Svensson, Arne; De visade vägen. 1979.

Tidningen Blå Bandet.