Sveriges första studieförbund bildades inom nykterhetsrörelsen

IOGT:s storloge höll sitt årsmöte i Göteborg den 2-6 juli 1894.

På årsmötets sista dag, fredagen den 6 juli, togs frågan upp om att införa utbildningar för medlemmarna, så kallade studiekurser. En utredning hade gjorts och utredningsgruppen hade besökt USA och England för att hitta utbildningsformer. En presentation av förslaget att inrätta studiekurser hade under årsmötet beretts av Litteraturkommitten. Organisationen IOGT var nu 15 år och växte så det knakade. Sveriges breda befolkning hade en enorm bildningstörst och organisationens ledning hade länge diskuterat att det behövdes en utbildning av medlemmarna för att kampen för demokrati och ett totalförbund av alkohol skulle kunna genomföras. Med utbildade medlemmar skulle man kunna påverka i beslutande församlingar, var tanken.

Under förmiddagssessionen (pågick från kl. 8 till kl. 13) presenterades flera motioner och förslag. Årsmötet beslutade bifalla ett avslagsyrkande för att inrätta en talarskola. Frågan om medlemstidningen Reformatorn skulle bli en dagstidning hänsköts till finanskommittén. Så gjorde årsmötet också med förslaget till inrättandet av studiekurser tillsammans med en skrivelse angående svenska medverkan nykterhetsutställningen i Chicago.

Under kvällssessionen beslöts, i enlighet med finanskommitténs förslag, att bevilja 250 kronor för att bedriva studiekurser efter den modell som föreslogs. Men herr Hylander föreslog avslag. I omröstningen vann kommitténs förslag med 333 röster mot 41.

Därefter valdes enhälligt Johan Bergman till studiedirektor.

Till styrelse valdes, Edward Wavrinsky, Oskar Petersson, Johan Ahlén och Alfred Alström. Till ersättare valdes Anders Persson och U.A. Rinander.

Så började den nya folkrörelsen använda folkbildningen som sitt redskap i kampen för ett bättre samhälle.

Studiekurserna lades upp efter samma modell som i skolan. Lektioner hölls i t.ex. svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och nykterhetskunskap under kvällarna. De pågick hela året, kväll efter kväll, vecka efter vecka. Däremellan höll logen sin ordinarie veckomöten. Det ställdes stora krav på deltagare och lärare. Men det skulle ta fram till Storlogens möte 1902 i Stockholm, med Oscar Olsson motion, innan studiecirkeln togs in som ett bättre alternativ till Studiekurserna. Då flyttades fokus från grundläggande utbildning till folkbildning.

Under det följande Storlogemötet 1895 kom frågan åter upp. Först hade revisorerna påtalat att det saknades verifikationer för hur de 250 kronorna använts. Men senare beviljades ett nytt årsanslag på 250 kronor till verksamheten. Studieförbundets verksamhet bedrevs alltså med enbart bidrag från den egna organisationen.

Åke Marcusson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.