Kontakt

För kontakt och frågor om sällskapet kontakta vår styrelseledamot Magnus Andersson:
magnus.andersson@iogt.se

Ett formulär för ansökan om medlemskap kommer att finnas här inom kort.

Medlemsavgiften är 150 kr/år för fysiska personer, föreningar och regionala organisationer. Personer under 25 år erlägger ingen medlemsavgift. För riksorganisationer  500 kr/år.

Föreningens har bankgiro 603-4995

Styrelsens sammansättning från årsmötet den 22 mars 2018

  • Karin Hagman, ordförande
  • Båb Bergvall, sekreterare
  • Magnus Andersson, kontaktperson för sällskapet
  • Bo Högstedt, kassör
  • Britt-Marie Börjesgård
  • Ingrid Nilsson
  • Anna-Maria Mårtensson
  • Johan Persson
  • Bertil Lindberg, adjungerad

Styrelsen för 2017. Bakre raden från vänster: Båb Bergvall, Bo Högstedt, Magnus Andersson och Bertil Lindberg. Främre raden från vänster: Karin Hagman, Britt-Marie Börjesgård, Ingrid Nilsson och Anna-Maria Mårtensson.