Kalendarium

Välkommen att ta del av våra arrangemang!

2020

30 januari i Stockholm
Det goda samtalet med Johan Persson om arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. (Tidigare annonserat samtal om scouting inom nykterhetsrörelsen med Göran Hägerdal och Ove Ernström skjuts på framtiden.)
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

26 mars i Stockholm /FRAMFLYTTAT PÅ OMBESTÄMD TID!
Det goda samtalet med Per Leander berättar om Ture Nerman utifrån sin bok. Därefter hålls föreningens årsmöte.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

21 maj över nätet
Folknykterhetens dag, med bland annat en föreläsning av Anna Carlstedt om Emile Rathou.

24 sept i Stockholm
Det goda samtalet om scouting inom nykterhetsrörelsen med Göran Hägerdal och Ove Ernström.

5 november
Den moderna nykterhetsrörelsens födelsedag.

26 november
Det goda samtalet.

2019

24 januari i Stockholm
Det goda samtalet GUIF – mycket mera än handboll. Ingrid Nilsson och Ingrid Wendelius berättar. IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. Läs mera här.

21 mars i Stockholm
Det goda samtalet med Sven Hedenskog som berättar om SSUHs historia.
Därefter hålls föreningens årsmöte.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

25 maj i Stockholm
Möt resetalare Ernst Herman Thörnberg i Sven Östbergs gestalt.
Ordenshuset Brofästet på Skansen, Stockholm

26 september i Stockholm
Det goda samtalet om Tempelriddareorden, vi får veta mera om orden, dess historia och bakgrund samt en visning av lokalen.
Kammakargatan 56, Stockholm

5 november
Den moderna nykterhetsrörelsens födelsedag firas, Göte Appelberg berättar om profiler och personligheter han har mött inom nykterhetsrörelsen.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

28 november
Det goda samtalet om amatörteatern inom nykterhetsrörelsen med Helle Dahl och Sven Östberg.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

2018

25 januari i Stockholm
Det goda samtalet – Kjell Östberg, om den allmänna rösträtten 100 år.
Läs mera här. Föreläsningen spelades in, här kan du se filminspelningen

22 mars i Stockholm
Det goda samtalet – Christina Florin talade om kvinnorna och rösträtten.
IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. Läs mera här.

22 mars årsmöte
Årsmötet hölls efter Det goda samtalet.

24 maj i Stockholm, Brofästet Skansen
Det goda samtalet
Företrädare från de tre stora folkrörelserna samtalade kring demokratin roll. LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström, IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero och Susanne Rodmar, Equmenia medverkade, med Ann-Britt Rydh Pettersson som samtalsledare.

27 september i Stockholm
Det goda samtalet
Historikern Håkan Blomqvist höll en föreläsning med tema Potatisrevolutionen. (Tänkt stadsvandring blev inställd pga vädret.)

5 november
Det goda samtalet
Litteraturvetaren Kerstin Rydbeck talar om folkbildning som demokratiskolning.

22 november i Stockholm
Det goda samtalet
Anna Carlstedt och Peter Axelsson samtalar om nykterhetsrörelsen och demokratin. Demokratifest!

2017

2 februari i Stockholm
Det goda samtalet
Magnus Andersson om sången inom nykterhetsrörelsen.
Läs mera här.

9 mars kl. 18.30 i Stockholm
Det goda samtalet
Professor em. Ronny Ambjörnsson om Ellen Key – en europeisk intellektuell
Läs mera här

20 april kl. 18.30 i Stockholm
Det goda samtalet
Britt-Marie Börjesgård om nykterhetsrörelsens lokaler.
Läs mera här.

20 april årsmöte
Årsmötet hålls efter Det goda samtalet.

28 september i Stockholm
Det goda samtalet
Anna Carlstedt om Strindberg och alkoholen.
Läs mera här

5 november i Stockholm
Vi firar den moderna nykterhetsrörelsens födelse. Temat för dagen Ernst Herman Thörnberg

16 november i Stockholm
Det goda samtalet 
Josefine Larsson om fem feministiska förebilder och deras syn i nykterhetsfrågan.